Innenriks

Meyer: Jensen tvang meg til å slutte

Avgått SSB-direktør sier Jensen i realiteten tvang henne til å slutte.

– Når det gjelder min avgang som administrerende direktør i SSB, må jeg si at finansministeren i realiteten tvang meg til å gå av, uten hensyn til de lover og regler som gjelder for avslutning av arbeidsforhold i staten, sa Meyer da hun holdt sin innledning SSB-høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen onsdag.

Konflikten med Jensen om omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB) endte med at Meyer i november i fjor måtte gå av som direktør.

I sin omorganisering av SSB ønsket Meyer blant annet å flytte flere titall forskere, blant dem innvandringsforsker Erling Holmøy, fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. Det fikk blant annet partene i arbeidslivet, anført av LO og NHO, til å advare. De var blant annet bekymret for om SSB i fremtiden ville kunne levere nødvendig bakgrunnsmateriale for lønnsoppgjørene i arbeidslivet.

(NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: