Innenriks

KrF-ordførere usikre på om de vil vie likekjønnede

Fra nyttår er det ikke lenger domstolene, men kommunene som har ansvaret for borgerlige vielser.

Enkelte av KrFs ordførere på Sørlandet er usikre på om de ønsker å vie likekjønnede par når kommunene overtar vigselsretten fra nyttår.

Fra nyttår er det ikke lenger domstolene, men kommunene som har ansvaret for borgerlige vielser. Fædrelandsvennen har snakket med KrFs ordførere på Sørlandet, og noen av dem er i tvil om hvordan de vil håndtere likekjønnede vielser.

– Jeg har mitt personlige syn på hva et ekteskap er, og derfor kan det bli ganske problematisk for meg å utføre vigsel av likekjønnede. Vi skal nå drøfte hvordan vi praktisk skal gjøre dette i Froland. Vi må drøfte dette før jeg kan konkludere endelig, sier Froland-ordfører Ove Gundersen.

Ordfører Bjørn A. Ropstad i Evje og Hornes sier at han ikke har bestemt seg for om han ønsker å delegere likekjønnede vigsler til varaordfører eller andre i kommunen.

Flere av KrF-ordførerne på Sørlandet svarer at de vil gjennomføre de oppgavene som følger med ordførervervet, også likekjønnede vielser.

Ordføreren i Grimstad, Kjetil Glimsdal, er ordinert prest. Han sier at som prest vil han ikke vie likekjønnede, men at han kommer til å gjøre det som ordfører.

– Vi må skille mellom en kirkelig handling og en borgerlig handling. Noe annet er om folk ønsker meg til å vie borgerlig, siden jeg er prest, sier han.

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier til avisen at det bør være opp til hver ordfører å finne praktiske løsninger for dette.

NTB

Mer fra Dagsavisen