Innenriks

Nok en moské melder seg ut av Islamsk Råd

Ønsker å starte egen, muslimsk organisasjon.

Fem nye organisasjoner og trossamfunn melder seg ut av Islamsk Råd Norge. De fem er Imam Bediuzzeman Camii, Center Rahma, Peshawa Tro og Kultursenter, Islamic Cultural Centre Norway og Al-Khidmat, ifølge NRK. Det tilsvarer omtrent 10.000 medlemmer.

Islamic Cultural Centre (ICC) er foreløpig en av den siste i rekken av moskéer som trekker seg ut av Islamsk Råd Norge (IRN). Utmeldelsen ble sendt til IRN i dag, forteller talsperson Najam Saqib til Dagsavisen. Beslutningen ble imidlertid fattet av et enstemmig styre forrige uke, ifølge Saqib.

Kontroversene rundt IRNs generalsekretær, Mehtab Afsar, er én av årsakene til utmeldelsen.

– Vi har sagt i ett år at han burde trekke seg. Dette er en kompleksitet som bare er blitt verre og verre. Men nå er det for sent. Vi har sendt vår utmelding, sier Saqib.

Les også: Nortura fornyer ikke avtalen med Islamsk Råd

Mangler tillit

Det har lenge stormet rundt IRN, blant annet etter at rådet ansatte en administrasjonskonsulent som bruker nikab. I tillegg til den omstridte ansettelsen har også styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag vært blant temaene som har ført til uro i IRN.

Tidligere i dag ble det kjent at regjeringen stanser statsstøtten til IRN på grunn av manglende tillit.

Trist, mener Saqib.

– For IRN er ikke økonomi det viktigste, men tilliten i samfunnet. Nå har vi verken tillit fra myndighetene eller andre samtalepartnere, eller fra STL (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, journ.anm.) eller samfunnet for øvrig, og IRN har heller ikke klart å være samlende og forsonende internt. Når en enkeltperson blir større enn organisasjonen, er det på tide å tenke nytt, sier han.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra Afsar.

Les også: Kaller inn Afsar på teppet

Vil starte egen organisasjon

Som Dagsavisen skrev i sommer, vurderer STL å avslutte samarbeidet med rådet som følge av dårlig kommunikasjon og mangel på tillit. For et par uker siden ble det også kjent at flere store moskeer, som til sammen representerer 20.000 medlemmer, har valgt å melde seg ut av Islamsk Råd Norge.

Ifølge Saqib er det nå snakk om at utbryterne starter sin egne, muslimske organisasjon til erstatning for IRN. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) uttalte til NTB tidligere i dag at de 650.000 kronene som opprinnelig var ment for IRN, og som departementet allerede i juni varslet at de ville holde tilbake, nå vil gå til andre dialogprosjekter eller organisasjoner isteden.

– Vi må tette det vakuumet som har oppsått. Det er viktig at våre barn vokser opp i et harmonisk og ikke et konfronterende samfunn, der norske muslimer føler seg som en del av samfunnet og ikke motarbeider samfunnet, sier han.

– Er dere i dialog med de andre moskeene som har meldt seg ut av IRN?

– Det ligger i kortene, men nå må vi først sette oss sammen og se hva som er mulig å få til.

– Har dere avtalt et konkret møte?

– Ting skjer forløpende. Det er en hektisk dag i dag, sier Saqib.

– Er det aktuelt for dere å søke på de midlene som egentlig skulle gå til IRN?

– Det er fase to. Nå er det viktigste å få ro, og at de som deler våre bekymringer samler seg. Så må vi sammen se på hvordan vi kan skape et bedre dialogklima i Norge.

Ifølge Saqib skal fire andre moskeer, med til sammen 10.000 medlemmer, ha meldt seg ut av IRN i dag.

Venstres Abid Raja oppfordret på sine Facebook-sider mandag utbryterne fra IRN til å starte en ny, dialogfremmende organisasjon.

Også styreleder Basim Ghozlan for Det Islamske Forbundet har overfor NRK tidligere luftet tanken om å opprette et eget samarbeidsforum utenfor IRN.

Les også: – Nå ligger ballen hos muslimene selv. De må tørre å ta et offentlig oppgjør.

IRN er skuffet

Ifølge kulturminister Helleland kommer beslutningen om å trekke tilbake statsstøtten etter flere måneders grundig vurdering hvor departementet til slutt landet på at det er vesentlig tvil om IRN er i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon, dialogpartner og samarbeidspartner for tros- og livssynssamfunn, organisasjoner, sivilsamfunnet og det offentlige.

– Vu ønsker mer og bedre trosdialog, og ikke mindre, som vi opplever at vi står i fare for å få under Islamsk Råd Norge (IRN), sier Helleland til NTB.

Islamsk Råd Norge skriver i en pressemelding på sine nettsider at de er skuffet over at regjeringen kutter statsstøtten, men sier de vil fortsette arbeidet som en «sentral aktør og brobygger i samfunnet».

– Vi er skuffet over orienteringen vi mottok i går. Dersom driftstilskuddet trekkes, vil mye av det gode arbeidet organisasjonen gjør, bli skadelidende. Styret har i flere møter med departementet fremlagt all nødvendig dokumentasjon parallelt med konkrete mål for veien videre for IRN, skriver organisasjonen på sine nettsider.

Organisasjonen er ikke enig i vurderingene departementet har gjort, skriver NTB.

– IRN vil gjennomgå faktafremstillingen nærmere når departementets konkrete begrunnelse og innstilling til Stortinget er mottatt. IRN vil vurdere eventuelle tiltak beroende på begrunnelsen, skriver organisasjonen.

– Vi vil fortsette vårt arbeid som en sentral aktør og brobygger i samfunnet, for å styrke samholdet og bidra til gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge.