Innenriks

«Nå må vi slutte å gå rundt grøten som elefanten i rommet står oppe i»

Norge kan spare 15 milliarder kroner i året ved å få sykefraværet ned til svensk nivå.

Det viser beregninger gjennomført av NyAnalyse for Bedriftsforbundet.

– Da svenskene innførte en karensdag og 80 prosent sykelønn, ble korttidssykefraværet halvert. Her til lands vil vi ikke engang ta en diskusjon om dette, men nå må vi slutte å gå rundt grøten som elefanten i rommet står oppe i.

Det sier Olaf  H. Thommessen, administrerende direktør i Bedriftsforbundet, på telefon hjemmefra. Thommessen er nemlig selv blitt del av sykefraværsstatistikken på grunn av en lungebetennelse.

Les også: Deltid og sykefravær bekymrer

– Påfallende

– Du ville ha tapt penger hvis det du foreslår hadde vært gjeldende.

– Ja, er du syk, så er du syk.

– Men alle har vel ikke like god økonomi som deg til å takle et inntektstap ved sykdom?

– Nei, men det er påfallende at sykefraværet blir 40 prosent høyere under vinter-OL. La oss for Guds skyld diskutere det. Og det bør være mulig med ordninger som ikke rammer de kronisk syke.

Et eksempel på at «ingen» vil diskutere sykelønnsordningen, mener Thommessen framkommer av en artikkel i Dagsavisen tirsdag. Der forklarte områdedirektør Tor Arne Gangsø i KS, hvorfor høyt sykefravær er blant de største utfordringene for kommunene, uten å foreslå botemidler i nærheten av det Thommessen tar til orde for.

– Vi vil gjerne at KS støtter vårt fokus på sykelønnen, etter som dagens ordninger rammer også kommunene i så stor grad, sier Thommessen.

– Hva er det som er verst ved  korttidssykefraværet, selve fraværet eller kostnadene ved det?

– For Bedriftsforbundet er selve fraværet verst. Om lag halvparten av våre medlemmer er bedrifter med inntil fem ansatte. Da vil det at én av de ansatte er borte til enhver tid være et kjempeproblem.
En ukes fravær koster i tillegg arbeidsgivere rundt 15.000 kroner, ifølge Bedriftsforbundet, mens den som er borte fra jobben, slipper «ustraffet» fra det.

– Er du ufør eller arbeidsledig får du 60 prosent av lønna, men hvis du er syk får du 100 prosent av den, påpeker Thommessen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dobbelt så høyt

Sverige har nå et sykefravær på 3,2 prosent, mens sykefraværet i Norge er på 6,4 prosent, ifølge Bedriftsforbundet. I statsbudsjettet for 2017 er det satt av 36,6 milliarder kroner i sykepenger. Det å innføre en karensdag og «nye løsninger», vil ha sine kostnader, men likefullt kan man regne med en besparelse på 15 milliarder kroner, ifølge NyAnalyses beregninger. Bedriftsforbundet minner i den sammenheng også om NAVs nylige rapport som konkluderer med at 687.000 årsverk gikk tapt i 2016 på grunn av sykdom eller arbeidsledighet.

Neste år skal avtalen om et inkluderende arbeidsliv fra 2001, fornyes. Da bør sykelønnen diskuteres, mener Thommessen. Et mål med IA-avtalen var 20 prosent reduksjon i sykefraværet, mens så langt «bare» har gått ned med 10,8 prosent.

Les også: Like ofte syke

Mer fra Dagsavisen