Innenriks

Vil ikke love reversering av jernbanereformen

Ap-nestleder Hadia Tajik angriper Frp for å ville selge NSB, men svarer ikke selv klart på hva Ap vil gjøre med konkurranseutsettingen av jernbanen.

En av regjeringens største prestisjereformer denne perioden er jernbanereformen. De blåblå har fått støtte fra Venstre og KrF til mer konkurranse i jernbanesektoren. Persontogtrafikk, drift og vedlikehold på jernbanen skal alt ut på anbud.

I sitt partiprogram går Frp enda lenger og foreslår å selge NSB, som i dag er eid av staten. Det finner Ap-nestleder Hadia Tajik uforståelig.

Les også: Rundt 300 må gå i NSB

– Kinesere på banen

– Hvorfor vil Frp selge NSB? Skjønner de at det kun er utenlandske eiere som er aktuelle for å overta? Det er i hvert fall ikke noen norske aktører som er aktuelle for å overta driften. Er de beredt på å overlate NSB til for eksempel et kinesisk selskap, sier Tajik.

– Hvorfor er det så viktig om staten eier NSB selv?

– Jernbane er svært viktig infrastruktur. Det mener Ap at Norge selv må ha styringen over. Med tanke på den geografien vi har i Norge er det lite overskudd å vente for et togselskap, snarere tvert imot må man regne med at det er behov for statlige bidrag. Tog er ulønnsomt i Norge, og staten bruker over tre milliarder kroner i året på kjøp fra NSB. Om ikke NSB er i statlig eie risikerer vi at folks skattepenger kan forsvinne til private utenlandske eiere, sier Ap-nestlederen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ikke revers

Men hva Tajiks eget parti vil gjøre med norsk jernbane om de kommer til makten, synes uklart.

– Vil Ap reversere jernbanereformen?

– Vi er nødt til å se hvor langt den har kommet når vi kommer i regjering. Vi har ikke ønsket denne reformen som er drevet gjennom av Høyre og Frp, men Ap mener også selvsagt at det er mulig å se på selve organiseringen av jernbanen.

– Men vil Ap reversere jernbanereformen?

– Reversere er ikke et begrep vi forholder oss til.

Les også: – Jernbanereformen er en drittpakke

– Bør ikke være uklart

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener det er vanskelig å tolke på annet hvis enn at Ap ikke har planer for å gjøre noe med jernbanereformen.

– Det er ingenting som bør være uklart for Ap når det gjelder planen for jernbanereformen, og hvis de er imot den, må de nesten si hva som er feil og hva de vil endre.

Les også: Jernbanereform på villspor

Franskmenn i Bergen

Hans eget partis valgløfte om å selge NSB, synes ikke samferdselsministeren å tillegge særlig vekt.

– Vi har vært i regjering i fire år og har ikke gjort det ennå.

– Men vil Frp selge NSB om dere får makten i neste periode?

– Det er ikke det som står øverst på lista. Vi vet også at KrF og Venstre er lunkne til dette, sier Solvik-Olsen som mener Tajik er useriøs i sine advarsler.

– Hvis Ap er så imot utenlandsk eierskap, hvorfor har de da franskmenn som drifter bybanen i Ap-styrte Bergen? Det har ingen reflektert over, og det skjønner jeg. Alle på vår jernbane må uansett forholde seg til norske lover og regler, og norsk språk på jernbanen i Norge.

Les også: Varsler mer kaos og byråkrati