Konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

Rundt 300 må gå i NSB

Jernbanereformen får store følger for NSB-ansatte.

 

Av Dag Høie

Regjeringen konkurranseutsetter halvparten av toglinjene i Norge. Denne konkurranse på norsk jernbane fører til omfattende endringer for NSB.

– NSB blir gjennom jernbanereformen en rendyrket togoperatør som skal vinne anbud. Da må vi lage en slankere og mer effektiv organisasjon. NSB-konsernets styre har derfor vedtatt at det skal gjennomføres en prosess med sikte på å nedbemanne rundt 300 ansatte innen ledelse og administrasjon i persontogvirksomheten, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB i en pressemelding.

– NSB må gjennom en krevende omstilling for å tilpasse NSB til ny rolle og gi selskapet konkurransekraft til å vinne anbud, sier Isaksen.

Nedbemanning

Nå skal driften effektiviseres og kostnader reduseres både internt og eksternt. Frem mot 2018 skal persontogvirksomheten nedbemannes med rundt 300 ansatte innen ledelse og administrasjon.

– Vi er inne i en av de mest krevende omstillingene i NSBs historie, og dette er grep vi er helt nødt til å gjøre nå, sier Isaksen.

Nedbemanningen skal skje gjennom naturlig avgang og det NSB i sin pressemelding beskriver som "...virkemidler som utløser frivillige oppsigelser gjennom 2017 og 2018".

Splittes opp

I tillegg til å konkurranseutsette persontogvirksomheten, innebærer jernbanereformen også at en rekke selskaper som eies av NSB-konsernetskal skal få nye eiere. ROM Eiendom, togvedlikeholdsselskapet Mantena, og selskaper knyttet til togmateriell og salgs- og billettløsninger skilles ut av konsernet i løpet av neste år.

Fagforeningene som organiserer de ansatte i jernbanen har lenge advart mot konkurranseutsettingen i jernbanereformen. I fjor gjennomførte de en politisk streik der togene sto i tre timer, uten at det fikk noen innvirkning.

– Reformen blir en oppsplitting av alle fagmiljøer. Vi mener jernbanen er mest effektiv når den organiseres i en stordriftsmodell hvor man kan bruke tog, personell og ressurser fleksibelt. Oppsplitting fører til at man må bygge nye organisasjoner til hver strekning. Det vil bety mer byråkrati og mindre fleksibilitet, sa konstituert forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund, Jane Brekkhus Sæthre, til Dagsavisen da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) presenterte jernbanereformen i vinter.

Dette er togstrekningene som lyses ut for konkurranse:

  • Sørlandsbanen
  • Dovrebanen
  • Rørosbanen
  • Nordlandsbanen
  • Raumabanen
  • Meråkerbanen

Les også: NSB er glad regjeringen lyttet