Innenriks

Angriper bankenes oljeinvesteringer

Jostein Gaarder, Knut Nærum og Maja Ratkje er blant om lag 70 kunstnere som nå oppfordrer bankene til å trekke sine «skitne oljeinvesteringer».

Bilde 1 av 6

«Fortsatt utvinning av olje og andre fossile ressurser framskynder og forverrer en varslet klimakatastrofe. Det vet politikere. Det vet vi. Og det vet bankene som fortsatt investerer fossilt», heter det i kunstneroppropet.

– Det har vært enkelt å få kunstnere til å skrive under på oppropet. Vi har mange flotte navn, sier en av initiativtakerne, Liv-K. Nome, som omtaler seg selv som «idémaker, sanger, musiker, komponist, kunstaktivist, kulturarrangør, fotograf og tekstforfatter.»

Les også: Satser milliarder på oljesand

Enorme investeringer

I februar skrev Dagsavisen at norske banker har investert milliarder av kroner i 25 internasjonale oljeselskaper som satser på omstridt utvinning av oljesand i Canada.

Nordea har alene investert 14,4 milliarder kroner i disse selskapene, går det fram av en rapport fra Framtiden i våre hender.

Også DNB, Danske Bank og KLP har investert milliardbeløp, mens Storebrand og Sparebank 1 har investert flere hundre millioner kroner hver, ifølge rapporten.

«Mange banker ser det som en del av samfunnsansvaret sitt å støtte kulturlivet. De burde være like opptatt av at investeringene deres ikke ødelegger for fremtiden», heter det også i kunstneroppropet.

Bankene selv er langt på vei enige i at investeringer i canadisk oljesand ikke er det smarteste de gjør.

– Det er betydelige miljø- og klimautfordringer knyttet til denne formen for oljeutvinning, uttalte informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til Dagsavisen i februar.

– Storebrand mener at utvinning av oljesand ikke er forenlig med en bærekraftig utvikling», uttalte Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand.

– Med Paris-avtalen på plass er det vanskelig å se at oljesand vil ha noen plass i framtiden, sa Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ødeleggende industri

Når bankene likevel fortsetter å investere på denne måten, har det ifølge dem å gjøre med at:

* De aller fleste store energiselskaper driver med utvinning av oljesand. Dermed er det vanskelig å unngå slike investeringer.

* Bankene vil heller utøve aktivt eierskap i et forsøk på å påvirke energiselskapene de investerer i til å bli mer miljøvennlige.

Framtiden i våre hender har liten forståelse for denne argumentasjonen.

– Hvis Norge skal nå verdens klimamålsettinger, kan vi ikke utvinne oljesand, understreker politisk rådgiver Anne-Kari Garberg.

Heller ikke Liv-K. Nome har mye til overs for bankenes engasjement i Canada.

– Dette er en utrolig umoderne og ødeleggende industri , og det er helt klart at denne type investeringer kan ikke bankene ha.

– Hva ønsker dere å oppnå med kunstneroppropet?

– Vår intensjon med oppropet er å få en dialog og reelle forhandlinger med bankene, slik at det kan komme på plass handlingsplaner eller metoder som kan benyttes for å trekke bankene ut av disse investeringene, svarer Nome.

Les også: Statoil selger seg ut av oljesand

– Vil stille krav

«Deler av bankenes nåværende investeringsvirksomhet går direkte inn i fossilnæringen, en næring som lenge har brukt kulturen som grønnvaskingsarena gjennom sponsing», påpekes det i kunstneroppropet.

«Slik støtte er et kjent middel for å sikre seg positivt omdømme og reklame for egen virksomhet. Når disse bankene bygger kulturhus og sponser festivaler, vil vi som kulturaktører stille krav om at de trekker seg ut av klimaødeleggende virksomhet», heter det videre.

– Innebærer dette at dere som kunstnere kan komme til å si nei takk til ulike former for pengestøtte fra bankene?

– Jeg synes oppropet er godt formulert om dette, svarer Nome.

Les også: Festival mot olje- og våpensponsing

Nei til honorar

Flere av dem som nå har tatt initiativ til kunstneroppropet, har tidligere vist at de mener alvor med sitt engasjement. I 2015 skrev Dagsavisen om lyd- og performancekunstneren Elin Vister, som i forbindelse med Moldejazz sa nei til deler av honoraret sitt fordi festivalen var sponset av oljeselskapet Shell.

«Jeg kan ikke leve med å motta støtte fra det jeg definerer som uetiske sponsorer, det vil si virksomheter som direkte eller indirekte bryter med blant annet naturmangfoldsloven, grunnlovsparagraf 112 og med menneskerettighetene», skrev Vister i et åpent brev da.

Les også: Kunstnere for klima

Verdensomspennende

Også internasjonalt øker protestene mot det som ses på som klima- og miljøfiendtlige investeringer. Tidligere denne måneden gjennomførte Global Divestment Mobilisation aksjoner over ti dager i en rekke land verden rundt. Hovedmålsettingen til bevegelsen er å få banker, men også pensjonsfond, byer, kirkesamfunn og universiteter til å slutte å investere i selskaper som bidrar til klimakrisen.

Ifølge Global Divestment Mobilisation selv har protestene gitt resultater. En rekke ulike investorer har begynt å selge seg ned eller også helt ut av omstridte selskaper. Så er også tilfellet for norske banker. Blant annet har DNB nå solgt seg ut av Chevron.

Les også: Med Statoil på scenen

Mer fra Dagsavisen