Innenriks

Overlater klimaplaner til EU

Selv om regjeringen vil redusere klimautslippene sammen med EU, vil den ikke forsyne EU med en lavutslippsstrategi, slik alle EU-landene er pålagt.

Bilde 1 av 3

Det opplyser Klima- og miljødepartementet til Dagsavisen.

– Ingen forpliktelse

– Vi har ingen forpliktelse til å rapportere og skal heller ikke levere dette, sier politisk rådgiver Jens Frølich Holte (H).

WWF Verdens naturfond reagerer kraftig på denne uttalelsen.

– Regjeringen har lagt mye tyngde i at Norges klimapolitikk nå skal samkjøres med EU, men ser ikke ut til å bry seg med å bruke tid på EUs klimarapporteringsforpliktelse. Dette viser hvor halvhjertet norsk klimapolitikk er, sier klima- og energirådgiver Ragnhild Elisabeth Waagaard.

Les også: - Tannløst og svakt av de blå-blå

– Ikke i EØS-avtalen

«Halvhjertet» er et ord man også kan bruke om mange EU-land i denne sammenheng. Selv om alle de 28 medlemslandene i løpet av januar 2015 skulle levere planer for hvordan de skal redusere sine utslipp av klimagasser fram mot 2050, var det hele 17 av dem som ikke gjorde det. Blant dem finner vi både Sverige, Italia, Spania og Polen.

– Sterke lavutslippsstrategier for 2050 og videre framover er selve ryggraden for EUs klimatiltak, så det faktum at vi mangler flere viktige «ryggvirvler» er bekymringsfullt, sier klima- og energisjef Imke Lübbeke ved WWFs Europakontor.

På den annen side har sentrale EU-land som Frankrike, Tyskland og Storbritannia levert sine lavutslippsstrategier i tråd med EUs krav, går det fram av en ny rapport fra det samme kontoret.

Ifølge WWF har Frankrike så langt levert den beste strategien, med Storbritannia hakk i hæl. Tyskland, på sin side, har allerede forsterket sin opprinnelige strategi fra 2015, i betydelig grad.

– Hjemmel for denne rapporteringsforpliktelsen er EU-forordning 525/2013, «Monitoring Mechanism Regulation», opplyser Holte.

– Denne forordningen er ikke innlemmet i EØS-avtalen, fortsetter den politiske rådgiveren, når han skal forklare hvorfor Norge ikke kommer til å levere en lavutslippsstrategi til EU.

Holtes forklaring demper likevel ikke WWFs kritikk.

– Vi står overfor en stor og planmessig endring av samfunnet, som kan gi oss store, nye muligheter. At vi har valgt å ikke følge EUs rapporteringssystem, gjør det desto viktigere å få på plass en lavutslippsstrategi i forbindelse med klimaloven, sier Waagaard.

– Når klimaloven skal vedtas av Stortinget nå i vår, må politikerne sørge for at den inneholder en tydelig forpliktelse til å utarbeide en handlingsplan for hvordan utslippene skal reduseres i Norge framover, mener hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– I god tid før 2020

Regjeringen har andre planer.

– Parisavtalen oppfordrer alle parter til å formulere og melde inn langsiktige lavutslippsstrategier, hvor partene tar hensyn til formålet med avtalen. I Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon for 2017 ble det slått fast at regjeringen vil fremme en slik lavutslippsstrategi i god tid før 2020, sier Holte.

Waagaard lar seg ikke berolige av dette:

– Det finnes ingen handlingsplaner i regjeringens forslag til klimalov. Om vi skal sikre at de riktige klimatiltakene og klimavirkemidlene blir gjennomført i Norge, må vi lovfeste at slike planer lages og oppdateres jevnlig, mener hun.

Holte avviser denne kritikken.

– Regjeringen fører en offensiv klimapolitikk og vi er nå i en dialog med EU om en felles oppfyllelse av klimamålene for 2030. Felles oppfyllelse vil innebære at en større del av EUs klimaregelverk vil bli relevant for Norge fra 2021, opplyser han.

Om dette kan tilsi at Norge også må begynne å forholde seg til «Monitoring Mechanism Regulation», er så langt uvisst, ifølge ham.

Les også: Gir gode råd om klimaråd

– For tidlig å si

– Den aktuelle forordningen er for tiden til revisjon i EU, og er foreslått erstattet av en ny rettsakt om styringssystemet for energiunionen. Det er for tidlig å si om Norge, som følge av en felles oppfyllelse av klimamålene for 2030, vil bli forpliktet til å levere en lavutslippsstrategi for 2050, sier Holte.

– Uansett er Parisavtalen viktig, og vi vil følge opp det avtalen sier om lavutslippsstrategier, tilføyer han.

Les også: - Det må være krystallklart at klimaloven gjelder utslipp i Norge