Innenriks

Politikjenninger bak én av tre trafikkulykker

En av tre grove trafikksyndere er kjenninger av politiet.

Én av tre ansvarlige for alvorlige trafikkulykker er tidligere straffet, viser tall fra politiet. Nå ønsker UP-sjefen tettere oppfølging av denne gruppen.
Tendensen er at om man bryter loven på andre områder, så gjør man det også i trafikken. Det går fram i en ny rapport , som Utrykningspolitiet (UP) publiserte torsdag.

Rapporten er basert på en gjennomgang av 208 trafikkulykker i 2012, hvorav 139 var dødsulykker og 56 ulykker med betydelig skade. I hver ulykke har UP definert en gjerningsperson, og i 96 prosent av ulykkene har denne personen utvist grov (60 prosent) eller simpel (36 prosent) uaktsomhet.

– Andre etater som Vegvesenet og Transportøkonomisk institutt jobber veldig med kunnskap opp mot ulykker. Men ingen av dem har den muligheten som politiet har til å se hvem som kjører ulykkesbilene og hvilken bakgrunn de har, sier UP-sjef Runar Karlsen til Politiforum.

Så mange som 35 prosent av gjerningspersonene var tidligere straffet, de fleste for trafikale forhold, og to tredeler av dem for mer enn én overtredelse.

– Uansett hvor mange tiltak man setter inn for å forbedre veier og kjøretøy, er det en førerfeil bak nær sagt hver ulykke. Det er interessant fordi det betyr at politiets kontroll og aktivitet på veien er viktig, sier Karlsen.

(NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: