Innenriks

– Et svik mot de uføre

Når uføre nå mister bostøtten, må kommunene ta en større del av regninga for kommunale boliger. – Regjeringen støter folk ut i fattigdom, sier SV-lederen.

SV erklærte på landsmøtet i helgen at de skal være partiet for dem som sitter nederst ved bordet.

Og SV-leder Audun Lysbakken er ikke nådig i sin kritikk av regjeringen.

– Dette er et svik mot folk som har lite, særlig fra Frp som i årevis har fridd til de uføre, sier SV-lederen.

– Her gjør regjeringen noe målrettet som enten støter folk ut i mer fattigdom, eller lemper regningen over på de kommunene som er klare til å ta ansvaret, legger Lysbakken til.

Les også: – Vi blir nedringt av uføre

– Rekord i dobbeltmoral

Han mener kommunalminister Jan Tore Sanner (H) forsøker å løpe fra ansvaret når han viser til at de som nå mister bostøtte, har for høy inntekt.

– Sanner kan ikke gjemme seg bak regnestykkene, for det er han selv som bestemmer hvordan det skal regnes. Dette har de gjort med vitende og vilje, og jeg mener det er et av de verste eksemplene på hvordan denne regjeringen med åpne øyne fører en politikk for økte forskjeller, sier SV-lederen.

SV setter rekord i sosialpolitisk dobbeltmoral, kontrer Sanner.

– SV satt i den regjeringen som innførte uførereformen, og en bostøtte som ikke ble regulert i takt med prisstigningen i boligmarkedet. Nå er de veldig indignert over konsekvensene av egen politikk, og kaller den usosial. Dette viser et parti som er mer opptatt av å anklage andre, enn å ta ansvar, sier Sanner.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Må ut med 18 millioner

Som Dagsavisen skrev onsdag, frykter Nav at flere uføre i Oslo må gå på sosialhjelp livet ut etter omleggingen av bostøtteordningen. Inntektsgrensene i den nye ordningen gjør at 100 prosent uføre som bor alene får utbetalt 86 kroner «for mye» i trygd fra Nav. Dermed faller hele bostøtten bort.

– Regjeringen lemper utgifter over på oss. Både når det gjelder bostøtte og mer til sosialhjelp. Jeg mistenker at de vet hva de gjør, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo.

Omleggingen gjør at Oslo kommune får en ekstraregning på 18 millioner kroner for kommunale boliger, viser beregninger fra Velferdsetaten. Kommunen og staten deler på utgiftene for denne typen boliger, og når færre uføre får statlig bostøtte, må kommunen bidra med desto mer.

– Jeg synes det er dobbeltmoralsk og usosialt, og dårlig gjort overfor kommunen, sier Thorkildsen.

I januar fikk Oslo kommune overført nærmere 13 millioner kroner fra Husbanken, som administrerer bostøtten på vegne av staten. Det er drøyt 19 prosent mindre enn desember 2016, ifølge tall fra kommunen selv.

Les også: Uføre i Oslo blir fratatt bostøtten

– Skåret til beinet

Thorkildsen mener regjeringen må snu.

Hun legger ikke skjul på at ekstraregningen gjør livreimen i kommunen enda strammere.

– Etter forrige byråd er budsjettet vårt skåret ned til beinet, så det er klart at det vil merkes, sier Thorkildsen, som ikke kan si noe om hvor kommunen eventuelt vil måtte kutte.

Sosialbyråden mener regjeringen med bostøtte-kuttet fortsetter å stemple uføre som late.

– Tatt i betraktning at de to regjeringspartiene har endret på kravene til sosialklienter, og at Frp fremstiller dem som om de synes det er greit å gå på sosialhjelp, så er det uforståelig at svaret er å gjøre flere til sosialklienter, noen av dem for resten av livet. Mange unge uføre og AAP-mottakere sliter med rusproblemer og har hatt en vanskelig oppvekst med vold, overgrep og mobbing. De fortjener å bli heiet fram, ikke trykket ned, sier Thorkildsen.

Les også: – Vis tallene, Sanner

– Moralsk kjepphøye

SV skylder på andre for alt de ikke fikk til i regjering, mener Sanner. Han kaller utspillet fra Lysbakken og Thorkildsen pinlig.

– Mange husker at SV måtte be fattige om unnskyldning etter at de hadde styrt landet i åtte år, fordi de lovet mye og leverte veldig lite. Det er pinlig at de igjen er så moralsk kjepphøye, og skylder på andre for konsekvensene av egen politikk. Vi skal fortsette arbeidet med å gjøre bostøtten enda bedre, for dette er en veldig viktig ordning for mange uføre og andre, sier kommunalministeren.

Ifølge Sanner etterlot SV seg svakheter som regjeringen nå har ryddet opp i. Bostøtten er både fornyet og forbedret siden Høyre og Frp fikk makta, mener han.

– Vi har ordnet opp i mange av svakhetene i SVs politikk, blant annet ved at bostøtten framover vil følge boligprisveksten og ved å styrke bostøtten for familier. Dessuten beregner vi bostøtte ut fra faktisk inntekt, slik at mange slipper store tilbakebetalingskrav slik de fikk med SVs ordning. Med SVs bostøtteordning risikerte fattige familier å miste bostøtte hvis barna gikk med avisen og dermed tjente egne penger. Dette har vi endret, slik at barns inntekt holdes utenfor beregning av bostøtte.

Les også: Uføre i økonomisk uføre

Nyeste fra Dagsavisen.no: