Innenriks

Med mor med på laget

Dette er damene som knuser mytene om innvandrerkvinner. De deltar i samfunnet og hjelper andre minoritetskvinner med å ta kontroll over eget liv.

Bilde 1 av 4

– For mange er kanskje feminismen død. Norge har tross alt kommet langt med likestillingen, men det er veldig mange som fortsatt kjemper denne kampen, sier Tehrim Ahmed. Hun skal feire den internasjonale kvinnedagen på Furuset i Oslo med sitt feministiske forbilde: Moren, Nasreen Begum.

For ved siden av likestillingsdebatt om kvinners plass i styrerommet, fitta som skal flagre fritt og pappa som skal ta mer permisjon, kjemper innvandringsmødrene for at deres døtre og medkvinner skal få mer frihet over eget liv.

Tillit og trygghet

I spissen for en gjeng damer som skal bygge bru mellom lokalsamfunnet og innvandrerkvinner, står Begum.

Hun startet den frivillige organisasjonen «Bydelsmødre» i Alna bydel i Oslo i 2015, og har siden da rekruttert 18 mødre fra 11 ulike land. Målet er å nå ut til isolerte hjemmeværende kvinner, og få dem ut i samfunnet ved hjelp av andre kvinner som de stoler på og som snakker samme språk.

– Vi gir informasjon om tjenester i bydelen, samtidig som vi er med på å gi selvtillit til disse damene, som kanskje i neste omgang går videre inn i utdanning og jobb, sier Begum til Dagsavisen.

Kvinner med innvandrerbakgrunn er noe overrepresentert i ledighetsstatistikken, og noen færre deltar ved valg sammenlignet med majoritetsbefolkningen, men innvandrerkvinner deltar i større grad enn innvandrermenn. Mens ledigheten blant innvandrermenn var på 6,6 prosent, var den 6,4 prosent for innvandrerkvinner i 2015, ifølge tall fra SSB. 55 prosent av kvinnene med innvandrerbakgrunn deltok ved stortingsvalget i 2013, mot 50 prosent av mennene. Blant somaliske kvinner var valgdeltakelsen 66 prosent.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Redder liv

Bydelsmødrene jobber med både store og små spørsmål kvinnene måtte ha. Alt fra hvordan du finner fram hos Nav til pasientrettigheter. En bydelsmor har muligens reddet et liv ved å informere om gratis helsehjelp.

– Vi kom i kontakt med en gravid kvinne som blødde og holdt på å miste barnet sitt, men ikke gikk til legen fordi hun tenkte det ble for dyrt. Da opplyste en bydelsmor om at det var gratis å få hjelp av jordmor under svangerskapet og oppfordret henne til å dra. Denne bydelsmoren reddet et liv, sier Begum engasjert.

Selv kom hun til Norge for 20 år siden.

– Her har jeg fått seks barn, samtidig har jeg vært aktiv i bydelen min helt fra starten, forteller hun.

Mottoet har vært å si ja til alt, selv når det har vært skremmende. Nå er hun leder for den frivillige kvinneorganisasjonen, som opprinnelig er et tysk konsept.

– Dette er en likestillingsprosess som kommer til å nå langt, mener datteren Ahmed, som inspirert av moren nå leder idrettslaget «stolte jenter» som retter seg mot minoritetsjenter i nærmiljøet.

Les også: Voldsmenn slipper voldsalarm

– Stille revolusjon

– Jeg vil gå så langt som å si at dette er en stille revolusjon, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

– Mødre er jenters første og viktigste forbilde og det at mor er sterk og selvstendig og deltar aktivt i samfunnslivet er med på å åpne mange dører for de guttene og jentene som vokser opp i dag, sier hun.

2016 var året offentligheten ble kjent med de «skamløse jentene». Sofia Srour (22), Nancy Herz (20) og Amina Bile (18) startet en liten bevegelse med sine debattinnlegg mot æreskultur og sosial kontroll, og fikk Fritt Ords Honnørpris for det. Men for å lykkes med å bekjempe sosial kontroll må vi ha mødrene med, mener Tajik.

– Det handler om å ha en mor som stiller side om side med sin datter, når hun ønsker å drive karate eller cricket og sier at dette er tøft.

Les også: – Ren forakt eller hat

Slår som ei jente

En mor som har støttet opp om datterens idrettsglede er Fozia Ahmed. Da datteren kom hjem og ville spille cricket på lik linje med storebror, tok moren grep.

– Hun syntes det var så urettferdig at det kun fantes guttelag i Norge, så jeg bestemte meg for å danne Falken Girls. Jeg måtte rett og slett ta tak i dette selv, fordi jeg ville gi datteren min de samme mulighetene som sønnen min hadde, forteller Ahmed.

Hun er nå lagleder for Falken Girls. Her lærer jentene langt mer enn å bli slagkraftige, mener Cricket-moren.

– Å oppleve mestring er avgjørende for å få styrken som ofte kreves for å ta de rette valgene i livet og å kreve sin rett. Vi opplever en enorm utvikling blant jentene som presterer både på banen og på skolen. Det gir dem alt det idretten er ment å gi, selvtillit og styrke, sier Ahmed.

Quiz: Hvor mye kan du egentlig om damer?

Mer fra Dagsavisen