Innenriks

Dyrt å bli færre

Årets nedbemanning i Helsedirektoratet kan koste inntil 40 millioner kroner.

budsjettutfordringer: Helsedirektør Bjørn Guldvog må trolig bruke mange millioner for å spare noen flere millioner. Det kan gjøre det vanskelig å få årets budsjett til å gå opp. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

Dette går fram av et notat som Helsedirektoratet har utarbeidet.

Her heter det mellom annet:

«I henhold til særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling, vil det være aktuelt å se for seg muligheten for å kunne benytte sluttvederlag, dersom vi har økonomisk dekning for dette. En gjennomsnittlig størrelse på sluttavtale kan dreie seg om tilsvarende 6-12 månedslønner. (...) Gitt at vi tar utgangspunkt i et omfang på 50 sluttvederlag og legger inn snittlønnen i direktoratet, gir dette en omstillingskostnad i 2017 i spennet 30-40 millioner kroner.»

Dette må Helsedirektoratet håndtere samtidig med regjeringens kutt i direktoratets budsjett og andre økte kostnader. Til sammen er effekten av dette på 80-90 millioner kroner.

110 færre årsverk

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, ble antallet årsverk i Helsedirektoratet redusert med nær 50 i løpet av 2016.

– Vi planlegger å gå ned med ytterligere 60 årsverk i år, opplyste assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk til Dagsavisen 30. januar.

Effekten av dette mannefallet, i form av reduserte utgifter, vil Helsedirektoratet først begynne å nyte godt av i 2018. Dermed spøker det for årets budsjett.

«Selv om vi klarer å nå målet om en nedgang på 60 årsverk i løpet av 2017, vil ikke dette kunne redusere lønnskostnadene i 2017 tilstrekkelig for å møte budsjettutfordringen dette året», heter det i notatet.

«Dette skyldes først og fremst at det tar noe tid å få effekt av tiltakene. Kostnadene ved bruk av virkemidler for nedbemanning (les: sluttpakker, journ. anmrk.) vil også treffe 2017 og isolert sett bidra til at budsjettutfordringen blir større», påpekes det videre.

Onsdag skrev Dagsavisen om nedbemanningene som allerede er iverksatt i Helsedirektoratet. De innebærer blant annet at det nå er færre enn før som jobber med psykisk helse, rus, sosiale ulikheter, minoritetshelse og rehabilitering.

De varslede kuttene for 2017 kan redusere innsatsen ytterligere på disse områdene og også når det gjelder tobakk.

– Får konsekvenser

SVs Kari Elisabeth Kaski møtte tirsdag tillitsvalgte i Folkehelseinstituttet, som i likhet med Helsedirektoratet, også må foreta store kutt i staben på grunn av regjeringens budsjettkutt.

– Regjeringen bruk av ostehøvel på budsjettene er ikke bærekraftig. Dette er et angrep på folkehelsearbeidet og det vil få negative konsekvenser, også for svake grupper som burde opprioriteres, sier Kaski.

– Hvordan reagerer du på at nedbemanningen dessuten vil koste millioner av kroner

– Det er en god illustrasjon på at det ikke er gratis med nedbemanninger. Regjeringens effektivisering og avbyråkratisering bidrar til økte kostnader.