Innenriks

«Svært alvorlig»

Knut Arild Hareide (KrF) er opprørt over politikken regjeringen fører mot enslige mindreårige asylsøkerne. Nå krever han handling.

– De entydige signalene som nå kommer fra Redd Barna og vergene til enslige unge asylsøkere er svært alvorlige. Regjeringen kan ikke lenger lukke øynene for disse barnas situasjon, sier Knut Arild Hareide, partileder i KrF.

Sliter psykisk

I går skrev Dagsavisen at Redd Barna og Vergeforeningen aldri har vært mer bekymret for de enslige mindreårige asylsøkerne som bor på norske mottak. I fjor forsvant 182 mindreårige fra mottakene. Mange sliter psykisk og forteller at de ikke lenger ser noen grunn til å leve. Redd Barna og Vergeforeningen mener situasjonen til de unge asylsøkerne må settes i sammenheng med den økte bruken av midlertidige oppholdstillatelser. I 2016 fikk 316 enslige mindreårige midlertidig opphold. Året før var tallet 15. KrF vil fjerne bruken av midlertidig opphold for denne gruppen.

– Fagfolk er tydelig på at usikkerheten midlertidigheten skaper går ut over barnas psykiske helse, hindrer læring og integrering og gjør at mange barn forsvinner fra mottak – og flere blir ofre for kriminelle miljø og menneskehandel.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sikkerheten i Afghanistan

Majoriteten av de mindreårige som får midlertidig opphold kommer fra Afghanistan.

– Vi stiller spørsmål ved Norges utsendelsespraksis til et stadig mer utrygt Afghanistan. Norge returnerer mange barn til Afghanistan, langt flere enn noen andre land som det er naturlig å sammenligne oss med. Ingen andre land i Norden sender barn tilbake til utryggheten i Afghanistan, sier Hareide.

Et flertall på Stortinget stemte i fjor mot å øke bruken av midlertidig opphold. Stein Erik Lauvås, innvandringspolitisk talsmann i Ap, forventer at regjeringen følger opp flertallets ønske.

– Meningen var at bruken av midlertidighet skulle minimeres, ikke maksimeres. Nå ser vi at denne praksisen er strammet vesentlig til.

Individuell vurdering

Lauvås er opptatt av at det skal gjøres en individuell vurdering av alle mindreårige asylsøkere.

– Etter hva jeg har forstått henger den økte bruken av midlertidighet sammen med UDIs nye sikkerhetsvurdering av Afghanistan, og den kan det stilles spørsmål ved. Men det skal også gjøres individuelle vurderinger av hva som er barnas beste. Sylvi Listhaug har forsikret oss om at det skjer, og at Norge holder seg innenfor regelverket og internasjonale konvensjoner.

Lauvås er glad for at KrF følger opp saken, men kommer også med et spark.

– Det er fint at KrF og Hareide er tydelige, men de har altså dannet grunnlaget for den politikken som føres i dag. Listhaug er ikke vår statsråd.