Innenriks

Barnefattigdommen øker i Norge

Over 90.000 barn lever i familier som defineres som fattige. Det er en fordobling siden år 2000, ifølge UNICEF Norge.

Dårlig nytt for barn i Norge er at barnefattigdommen øker, mens på den gledelige siden har barnedødeligheten blitt mer enn halvert de siste 20 årene, rapporterer UNICEF Norge.

– Fortsetter man i det sporet som vi gjør i dag, vil antallet fattige barn i Norge fortsette å øke, sier fungerende generalsekretær i UNICEF Norge Merete Agerbak-Jensen.

Hun mener tiltakene som iverksettes er for dårlige.

– De er av behandlende karakter og ikke forebyggende. Dermed gjør man ingenting med årsaken til at familier er fattige, og derfor vil den negative utviklingen fortsette, sier Agerbak-Jensen.

UNICEF Norge har funnet fram til det de anser som de verste nyhetene for barn i Norge i år. I tillegg til økende barnefattigdom er det dårlige nyheter for barn at det er utstrakt bruk av internering av barn på Trandum, at Norge sier nei til å gi barn i landet klagerett dersom rettighetene brytes, og at omfanget av psykiske helseplager blant barn, spesielt jenter, øker.

Det som er mer gledelig, er at det er lite ulikheter blant barn i Norge, flere presterer bedre på skolen, det er flere fagfolk i barnehager og at norsk ungdom drikker og røyker mindre. I tillegg er antall barn som dør i Norge, halvert de siste 20 årene.

– Det har gått ned med 52 prosent, og årsaken er reduksjon i spedbarnsdødsfall, trafikkdødsfall og krybbedød, forklarer Agerbak-Jensen. (NTB)

Les også: Roser Norge for kamp mot fattigdom

Les også: Ekstreme forskjeller i fattigdom

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!