Innenriks

Tenker i nye baner

SV foreslår å bruke 13 milliarder kroner til å opprette selskapet Nye Baner, for å få på plass norske lyntog.

Dette går fram av partiets alternative statsbudsjett.

– Formålet med Nye Baner, som skal være et fullt ut statlig eid selskap, er å planlegge, bygge ut og drifte høyhastighetstog mellom de største byene i Norge og hovedstedene i våre naboland. Skal vi få fart på togsatsingen må vi våge å tenke nytt, sier Heikki Eidsvoll Holmås, SVs miljøpolitiske talsmann.

Han mener at Jernbaneverket ikke er egnet når det gjelder å få gjennomført SVs drøm om lyntog på norske skinner.

– En helt annen tenkning må til for å realisere lyntog enn for å planlegge for pendlertrafikken til og fra de største byene og på Østlandet. I dag har flytrafikken sitt eget selskap ved Avinor og nå har vi også Nye Veier AS, som skal sørge for veiutbygging. Samtidig sakker jernbanen akterut. Derfor trenger vi Nye Baner.

Les også: Kjemper videre for lyntog

– Klima- og miljøfokus

– Er Nye Baner tenkt som en parallell til Nye Veier?

– SV vil finne de klima- og miljøvennlige løsningene. Det ulykkelige i dag er at det er fritt fram for økt flytrafikk og motorveibygging, selv om tog er den mest energieffektive måten å reise på, svarer Holmås.

– Det vi må gjøre er å nedprioritere både flytrafikken og veitrafikken der hvor jernbane er et alternativ, og det vil den bli, i hvert fall mellom de største byene i Sør-Norge og til hovedstedene i våre naboland med høyhastighetstog. Tog vil være fly fullstendig overlegent ved reisetider ned mot 2,5 timer. Jeg kjenner ingen som ville velge fly framfor tog hvis de kunne komme seg til Trondheim, Bergen og Stavanger så fort.

Reisetider ned mot 2,5 timer kan det også bli mellom Oslo og Stockholm, hvis Grensekomitéen Värmland-Østfold får gjennomført sine planer om høyhastighetstog. Dagsavisen omtalte utredningen, som nå har pågått i fem år, 9. november.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mangler politisk flertall

– Teknisk sett er ikke dette vanskelig. Økonomisk sett er det ikke vanskelig, høyhastighetstog blir høyst sannsynlig bedriftsøkonomisk lønnsomt. Men politisk sett er det vanskelig, uttalte sekretariatsleder Alf S. Johansen da.

Holmås deler den vurderingen.

– Vi vet at Venstre er positiv til høyhastighetstog, og MDG vil også ære med og støtte slike initiativ. Samtidig har jeg en følelse av at det er mange i andre partier som er interesserte i å løfte fram høyhastighetstog, men det blir nok ikke fart på dette hvis vi ikke får en ny regjering er på plass etter valget neste år.

Når det gjelder bruken av de foreslåtte 13 milliardene til Nye Baner, påpeker Holmås at beløpet i stor grad vil holde til å finansiere høyhastighetsspor fra Oslo til svenskegrensen i retning Stockholm. 13 milliarder vil også dekke «en betydelig del» av kostnaden ved lyntog mellom Oslo og for eksempel Bergen eller Trondheim.