Innenriks

De handler mens politikerne prater

Samtidig som politikerne snakker videre om å redde miljøet og klimaet, handler næringslivet.

1 av 4

Virksomheter over hele landet kan melde om formidable resultater i sitt pågående arbeid for å bli mer bærekraftige. Dagsavisen får opplyst at:

Ikea produserer nå mer fornybar energi enn det alle Ikeas enheter i Norden forbruker. Energien kommer i stor grad fra vindkraftverk i Sverige. Innen 2020 skal hele Ikea-konsernet være energiuavhengig.

Posten har redusert sine CO2-utslipp med 34 prosent, sammenlignet med utslippene i 2008. Posten har i dag Norges største flåte av lavutslippskjøretøy. Den består av 1.200 el-kjøretøy, 140 biler som går på biogass og 730 tyngre kjøretøy på biodrivstoff.

Statoil klarte å redusere sine CO2-utslipp med mer enn 500.000 tonn i fjor, ved hjelp av blant annet redusert fakling, energieffektivitet og implementering av ny teknologi. De siste årene har Statoil også investert mer enn 20 milliarder kroner i vindparker i Storbritannia og Tyskland.

Les også: Han mener vi må pumpe opp mer olje for å få til det grønne skiftet

– Levedyktighet

Både Ikea, Posten og Statoil utgir nå, i likhet med mange andre virksomheter Dagsavisen har vært i kontakt med, årvisse bærekraftrapporter hvor innsatsen for miljøet og klimaet blir dokumentert i detalj.

Overfor Dagsavisen blir det understreket at bærekraft er noe langt mer enn et honnørord til bruk i festtaler.

– Det er viktig for oss at bærekraft ikke er noe det drives med på siden av kjernevirksomheten, men en integrert del av hele forretningsmodellen, påpeker kommersiell direktør Emil Eike i Flytoget.

Målsettingen til Flytoget er derfor å være «en pådriver for bærekraftig utvikling».

– For Posten handler bærekraft om konsernets langsiktige levedyktighet, sier informasjonsdirektør Tina Mari Flem.

– Vårt miljøarbeid blir lagt merke til og styrker Postens omdømme, fortsetter hun.

Flem påpeker videre at Posten nå opplever å være «en av spydspissene i det grønne skiftet.

– Dette gir oss gode erfaringer som gjør oss bedre forberedt på et nullutslippssamfunn.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Større kapitalmarked

Tone Sundnes Reiten, kommunikasjonsrådgiver i Østfold Energi, mener det er «forretningsmessig fornuftig å prioritere en bærekraftig drift».

– Det kan gi selskapet tilgang til et større og mer attraktivt kapitalmarked, påpeker hun.

Også informasjonssjef Stine Gabrielsen i Peab, et av Nordens største bygg- og anleggsselskap, ser betydningen av «å kommunisere åpent hva vi gjør innen bærekraftområdet».

– Denne typen informasjon er etterspurt av kunder, våre egne medarbeidere og jobbsøkere, påpeker hun.

Les også: – Prøver å ta Ap som gissel

Satser bredt

Tilbakemeldingene Dagsavisen har fått fra virksomhetene vi har vært i kontakt med, viser at det satses svært bredt og til dels nyskapende når det kommer til miljø- og klimatiltak. Her er noen eksempler:

Peab reduserer sine CO2-utslipp med 15.000 tonn i år etter investeringer i bioolje fra næringsmiddelindustrien, til bruk i produksjonen av bioasfalt.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks nye utbyggingsprosjekt på Snåsa blir det første anlegget i Norge i tråd med den internasjonale bærekraftstandarden Ceequal.

Findus opplyser at samtlige av deres fiskeprodukter i dagligvarebutikkene nå er sertifisert i henhold til miljømerket Marine Stewardship Councils krav. Samtidig bruker Findus nå nesten utelukkende norske grønnsaker og poteter, i stedet for å importere disse råvarene.

Østfold Energi skal bli klimanøytral innen 2020. 100 av de største leverandørene til selskapet, har derfor fått beskjed om det vil bli lagt vekt på klima ved framtidige innkjøp.

Cermaq, en av verdens største oppdrettere av laks og ørret, har bestemt seg for å bruke fem av FNs nylig vedtatte utviklingsmål for bærekraft, som utgangspunkt for sitt videre bærekraftarbeid. Blant disse er mål for klima, livet i havet og ansvarlig forbruk og produksjon.

Orkla melder om «framgang i arbeidet med å redusere energiforbruk, vannforbruk og matavfall» fra produksjonen i sine fabrikker, og er dessuten opptatt av å «sikre bærekraftig produserte råvarer og avskogingsfrie leverandørkjeder».

Les også: Venstre vil slåss for grønne skatter og høyere bilavgifter