Innenriks

Full avgiftskrasj med regjeringen

Med økte avgifter, milliardkutt i vei og flere kvoteflyktninger legger Venstre og KrF seg ut med Frp før budsjettforhandlingene i Stortinget.

– Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at det blir tøffe tak når forhandlingene kommer i gang, sier finanspolitisk talsperson i Frp Hans Andreas Limi.

I går la finanspolitisk talsperson Terje Breivik og partileder Trine Skei Grande fram Venstres alternative statsbudsjett for 2017.

I lang tid har Venstre snakket om sitt såkalte grønne skatteskifte, der det skulle bli mer lønnsomt å velge klimavennlige alternativer. Fasiten på hva de mener med det, fikk vi i går: 7,5 milliarder i økte grønne skatter og avgifter, herunder blant annet økt drivstoffavgift og andre bilavgifter.

Les også: Kutter hele kontantstøtten

Ultimatum

Før regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett tidligere i høst, gjorde finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) et noe uvanlig grep. En uke før budsjettframleggelsen innkalte de til pressekonferanse for å informere om at de ville sette opp bensinavgiftene samlet med 50 øre og at Høyre og Frp ikke var villige til å strekke seg noe lenger i bilavgiftspolitikken.

Det ultimatumet står.

– For Frp er det helt avgjørende at man ikke rokker ved bilpakka regjeringen la fram, sier Limi, og legger til:

– Vi må huske at vi i Frp har beveget oss langt i å akseptere en oppjustering av bensin- og dieselprisen. Forutsetningen vår er at det er kommet tilsvarende reduksjoner andre steder. Jeg ser nå at Venstre går vesentlig lenger, sier Limi i Frp.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Frp er klare for kamp

Da KrF la fram sitt alternative budsjett mandag, var det med en samlet avgiftsøkning på omtrent 9 milliarder kroner. 5 milliarder av disse var rene klimaavgifter. I tillegg foreslo KrF økninger i blant annet alkohol- og tobakksavgiftene. I tillegg hadde de en formulering som innebærer flere kvoteflyktninger til Norge.

Det samme hadde Venstre i sitt budsjett. Venstre foreslo også å kutte Frps veisatsing med flere milliarder.

Dette er saker som strider direkte med Frps politikk.

– Denne gangen tar de fra både fylkesveiene og egenkapitalen til Nye Veier AS. Det er spesielt problematisk fordi fylkene har enormt behov for midler til fylkesveiene, og Nye Veier AS er til for å få til bedre organisering og planlegging av nye veiprosjekter. Hvis de ikke får tilført egenkapital nå i starten, vil det ha langsiktig negativ virkning som er langt mer dramatisk enn at man flytter litt på noen bevilgninger, sier Limi.

Han har likevel tro på at samarbeidspartiene skal klare å enes om et budsjett til slutt.

– Til sjuende og sist er dette et spørsmål om Venstre og KrFs vilje til å bidra til å finne en god løsning. Jeg tolker svarene deres dit hen at det finnes stor forhandlingsvilje, sier han.

Kommentar: Statsbudsjettet: Grått og blått (Arne Strand)

Lærertetthet og IKT-løft

200 millioner til større lærertetthet og et stort IKT-løft for skolen, foreslår Venstre for 2017.

– Det er et kjempeproblem for Norge at vi ikke har nok folk til i ta IKT-jobbene. Å satse på IKT i utdanninga kommer til å være en nøkkel for å klare omstillinga Norge skal gjennom, sa Venstre-leder Trine Skei Grande i går.

Noe av bakgrunnen var de siste dagenes saker om norske bedrifters outsourscing av IKT-arbeidsplasser til utlandet.

I IKT-pakka på 660 milliarder ligger det blant annet inne en satsing på å videreutdanne lærere innen IKT, forsøk med programmering som skolefag, og 1000 nye studieplasser innen IKT.

Venstre foreslår også 200 millioner kroner for å øke lærertettheten i skolen.

Les også: Hun vil droppe kontantstøtten