Innenriks

Truer spekulanter

En rekke partier tar til orde for hardere beskatning av sekundærboliger.

– Vi er opptatt av å få endret dagens skattesystem, som er rigget for spekulasjon og vill prisvekst, sier SVs Snorre Valen.

– Vi er for å øke skattetrykket på sekundærboliger, sier Aps Marianne Marthinsen.

– Vi mener vi på sikt må slutte å subsidiere folk for å eie bolig ved å gradvis redusere skattefradraget på boliglån. Skattefradraget bidrar til ulikhet i samfunnet med en veldig forskjell mellom de som har foreldre som har råd til å hjelpe dem inn på boligmarkedet, og de som ikke har det, sier MDGs Rasmus Hansson.

I onsdagens utgave av Dagsavisen kom det fram at inntil 60 prosent av boligene i enkelte kommuner er sekundærboliger, altså boliger som eieren selv ikke bor i. I hele 116 kommuner er mellom 30 og 50 prosent av boligene sekundærboliger, går det fram av tall fra Skatteetaten. Totalt var det nær 294.000 sekundærboliger her til lands i fjor.

Les også: Vanlig å ikke bo i egen bolig

– Behov for gjennomgang

I samme artikkel uttalte Kim Astrup, forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning, at det er behov for «en kraftig gjennomgang av skattesubsidieringen av sekundærboliger».

Flere partier støtter dette.

– Vi har en pågående diskusjon om nye grep for å bremse boligprisutviklingen, forteller Aps Marianne Marthinsen.

– Vi vil vri skatt fra arbeidsinntekt og over til bolig. Det er mange måter en kan øke skattleggingen av sekundærboliger på, både ved en nasjonal eiendomsskatt, ved skattleggingen av leieinntektene, eller endringer i rentefradraget, påpeker SVs Snorre Valen.

– Stortinget må lytte til faglige råd og utrede flere modeller som kan bidra til å dempe den ukontrollerte prisveksten, tilføyer han.

– Å gjøre det mindre attraktivt å eie flere boliger er god sosialpolitikk, mener MDGs Rasmus Hansson.

– Det vil også gjøre det mer attraktivt å investere i bedrifter framfor eiendom, fortsetter han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Må bygge mer

Også KrF ser behovet for nye endringer.

– KrF har vært med på å skjerpe beskatningen av sekundærbolig. Den kommunale eiendomsskatten er også blitt fordoblet på ganske få år. I forslaget til nytt partiprogram er det forslag om å senke verdsettingsrabatten på første sekundærbolig fra 20 til 10 prosent, og fjerne den på øvrige sekundærboliger, opplyser partiets Hans Olav Syversen.

En slik endring vil innebære en skatteskjerpelse på sekundærboliger, påpeker han.

Regjeringspartiene er derimot skeptiske til økt beskatning.

– Vi kan ikke skatte oss ut av høye boligpriser. Vi må bygge flere boliger, redusere kostnadene for utbyggere, redusere unødvendige krav, effektivisere planprosessene og sørge for at det reguleres tilstrekkelig med boligprosjekter, sier Høyres Mudassar Kapur.

– Det viktigste for Frp er økt boligbygging der behovet er størst. Jo flere nye hjem som bygges, jo lavere blir prisveksten, sier Frps Roy Steffensen.