Innenriks

Snart mette på skattelette

Siv Jensen (Frp) er titalls milliarder kroner under skattelettenivået Frp snakket om før valget. Likevel er norske rikinger stort sett fornøyde med finansministerens politikk.

Bilde 1 av 4

Det er i dag knyttet spenning til nivået og innretning regjeringen foreslår på skattene i statsbudsjettet for 2017. Så langt er finansminister Siv Jensen (Frp) et stykke unna det skattelettenivået Frp snakket om før stortingsvalget 2013. Daværende skattepolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde (Frp) anslo overfor Dagsavisen at kuttene ville ligge et sted mellom 50 og opp mot 100 milliarder kroner. Inkludert 2016-budsjettet har finansminister Siv Jensen (Frp) levert skattelettelser på om lag 18 milliarder kroner så langt. Selv om det er 82 milliarder unna 2013-anslaget, er det ikke noe rop etter å tette dét gapet, blant de pengesterke Dagsavisen har snakket med.

Trengs skatteøkninger

Milliardær og investor Jens Ulltveit-Moe mener tvert imot at det er aktuelt å øke skattenivået.

– Siden 2013 har vi hatt et oljeprisfall som har rammet vår viktigste eksportvare. Tapet av inntekter som følge av det, vil på sikt måtte føre til et økt skattenivå i Norge, sier Ulltveit-Moe.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Betent skatt

Det er formueskatten som har vært mest kritisert av norske eiere og investorer. Regjeringen har sagt de vil trappe ned skatten, mens Frp egentlig har programfestet å fjerne den. Noe videre kutt tror Ulltveit-Moe er urealistisk.

– Jeg tror ikke det kommer mer kutt i den skatten, sier han.

Lurt å være taktisk

I såfall fører ikke det til noe ramaskrik fra Høyre-mann og kaffemogul Herman Friele.

– Jeg betaler gjerne formuesskatt, selv om jeg prinsipielt sett mener den bør fjernes, sier Friele, som mener det viktigste er å se på skattetrykket totalt sett.

– Jeg opplever totalskattetrykket nå som akseptabelt, sier Friele, og legger til at det er lurt av regjeringen å være taktiske i dette spørsmålet. Om de borgerlige gir store skattelettelser nå er det lettere for Ap å vinne fram med sin retorikk om at de som har mest fra før, får mer.

– Her er timingen viktig. Nå har de borgerlige makten, og da må de ikke finne på å gi den til sosialistene. Politikk er også taktikkeri.

Må tilpasses realitetene

Heller ikke reder og investor Felix Tschudi har de store forventningene til at Frp kommer opp mot nivået de snakket om før valget.

– Verden har forandret seg kraftig fra 2013 og det er forståelig at skattelettelser må tilpasses realitetene, sier han.

Han mener likevel den verste skatten for arbeidsplasser og aktivitet er formuesskatten.

– Den har regjeringen dessverre fått gjort lite med, sier Tschudi til Dagsavisen.

Skattelette

Frp før valget i 2013: 100 milliarder i skattelette over fire år

Hittil har Frp i regjering levert (2013-2016): 18,5 milliarder kroner i skattelettelser (netto)

Nyeste fra Dagsavisen.no: