Innenriks

Den store SV-duellen

Ett valg. Én plass. To kandidater. Hvem bør få Oslo SVs sikreste stortingsplass i 2017-valget?

– Hvorfor er du bedre enn motkandidaten?

– Vi trenger en stemme på Stortinget som tar kamp for fordeling, klima og bolig, som både er lokal, nasjonal og internasjonal. Den stemmen er jeg, sier Ingvild Reymert (32), som nominasjonskomiteen i SV har innstilt på førsteplassen til SVs stortingsvalgsliste.

– Det er et spørsmål om to ulike prosjekter. Jeg vil på Stortinget for å doble innsatsen for å redusere ulikhet i Norge, og for at SV skal være Norges ubestridte miljøparti, sier Kari Elisabeth Kaski (29), som utfordrer Reymert om plassen.

Les også: Reymert snøt Kaski for førsteplassen på SV-lista

Vinn eller forsvinn?

1. desember skal nominasjonsmøtet SV i Oslo avgjøre hvem som til slutt går av med seieren. Det er ikke lite som står på spill: Den som får 1.-plassen i Oslo, kan bli en av få SV-representanter på tinget dersom SV gjør et dårlig valg.

– Er det vinn eller forsvinn, eller kan du si ja til en 2. plass?

– Jeg har en posisjon i dag, jeg sitter i partiledelsen, men nå ønsker jeg å bruke engasjementet som 1.-kandidat i Oslo, sier Kaski.

– Det er nok ikke realistisk at vi havner på første og andreplass når vi er så like i alder. Blir jeg ikke stående på 1. plass, vil jeg fortsatt være SV-er, men jobben min vil være forsker og SV blir noe jeg gjør på fritiden, sier Reymert.

Tilsynelatende like

Ja, for kandidatene kan tilsynelatende virke like: De er i samme generasjon, begge har blondt hår, bor på Oslo Øst, og ingen av dem er fra Oslo. Men det er også forskjeller. Kaski er partisekretær i SV, mens Reymert er nestleder i Oslo SV. Hun har tidligere vært leder av Norsk Studentunion, mens Kaski har vært nestleder i miljøorganisasjonen Zero.

Dagsavisen utfordret dem til duell for å finne flere forskjeller – og likheter.

Les også: Oslo SV-topp ut mot stortingslista

Oslo-love

– Hva er den viktigste saken for SVs oslorepresentant neste periode?

– I dag øker forskjellene, særlig i Oslo, mens regjeringen prioriterer skattelette. Vi trenger et retningsskifte hvor vi satser på fordeling og en rettferdig boligpolitikk, sier Reymert.

– Det er å ta kampen mot den skjeve fordelinga i byen. Vi må forsterke arbeidet som det rødgrønne byrådet gjør f.eks. igjennom gratis aktivitetsskole. Det er første skritt i SVs heldagsskole, som jeg vil at skal bli den neste store velferdsreformen i Norge, sier Kaski.

– Bør medlemmene i Oslo SV tenke at de må velge en kandidat som kan ta et nasjonalt ansvar, eller en Oslopolitiker som kan snakke for byen sin?

– Oslos befolkning har rett på en politiker som kjenner Oslo og kan representere dem som en nasjonal politiker. Men vi må ikke glemme at stortingspolitikere også skal være en stemme i internasjonale spørsmål, sier Reymert.

– Enhver stortingsrepresentant for SV har et nasjonalt ansvar og et ansvar for å styrke partiet, men det er også viktig å representere fylket sitt. Det er naturlig særlig i Oslo fordi vi sitter med makta, sier Kaski.

Valget 2017

SV-leder Audun Lysbakken har sagt at SV ser det som sin oppgave å kaste Erna Solberg ut av regjeringen og få Jonas Gahr Støre som statsminister. Han har skissert tre mulige alternativer for å få til dette: At SV går inn i en regjering, sitter med et formalisert samarbeid i Stortinget, eller støtte skifte fra opposisjonen. Men vender Ap seg mot sentrum etter valget, kan det være vanskelig for SV å bli med på lasset.

– Hvem bør SV samarbeide med etter valget?

– Vi bør samarbeide med dem som gir mest uttelling på vår politikk. Det viktigste er ikke regjeringsdeltakelse, men gjennomslag. Frp, Høyre og Venstre er totalt utelukka, sier Reymert.

– Jobb nummer én er å få ny regjering, vi må snakke med alle som har det målet. Men en ny regjering uten ny politikk, er ikke tilfredsstillende. SV er garantisten for en politikk som reduserer forskjeller og klimagassutslipp. Vi går til valg med et knippe krav vi må ha gjennomslag for etter valget, sier Kaski.

– Kan SV gå i regjering?

– Det kommer an på hva vi får gjennomslag for i en regjeringsplattform, sier Reymert.

– Det er viktig å ikke utelukket det. Vi vil ha regjeringsskifte og gjennomslag for en annen politikk. Vi må kommunisere til Ap at de må ta et valg, sier Kaski.

Fremad marsj

Etter at SV gikk ut av regjeringskontorene har det stadig vært snakk om SVs retning. SV skal være et grønt parti. Et rosa parti. Et arbeidsparti. Et radikalt parti. Et ja-parti.

– Hva mener du SV skal være framover?

– Vi skal være partiet som fornyer partidemokratiet, reduserer forskjeller og klimagassutslippene, sier Kaski.

– Når du hører fordeling, solidaritet og klima skal du tenke på SV. Vi er et rødt og grønt parti, det gjennomsyrer alle områder, sier Reymert.

– Hva er SVs største utfordring neste periode?

– Å være et tydelig parti som tar en lederrolle og skaper engasjement på den brede venstresiden i norsk politikk. Jeg tror SV vil overraske positivt ved valget, sier Kaski.

– Det er å få alle som er mot skattelette til de rike til å komme seg opp av sofaen og inn i stemmelokalet. Skal vi få en retningsendring i Norge, er vi avhengig av et sterkt SV, sier Reymert.

Kari Elisabeth Kaski (29)

* Fra Kirkenes, bor på Kampen.
* Samboer med Ola Elvevold, rådgiver i Kirkens Nødhjelp. Har en hund.
* Har vært medlem i sentralstyret til Natur og Ungdom, og nestleder og politisk ansvarlig i ZERO.
* Ble partisekretær i SV i mars 2015.
* Et mindretall i Oslo SVs nominasjonskomité ønsker henne på 1.-plassen til Stortinget

Ingvild Reymert (32)

* Fra Namsos, bor på Manglerud.
* Gift med Thomas Tallaksen, rådgiver i Fagforbundet. Har to barn.
* Har vært leder av Norsk Studentunion, og var bystyrerepresentant i Oslo bystyret fra 2011-2015.
* Er nestleder i Oslo SV og jobber som forsker ved NIFU.
* Et flertall i Oslo SVs nominasjonskomité ønsker henne på 1.-plassen til Stortinget.