Innenriks

– Må granske Ryanair

Skattemyndigheten må ettergå om Ryanair har betalt det selskapet skal av skatter og avgifter til Norge, mener leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen, YS og Parat.

– Vi kan ikke ha selskaper som føler seg hevet over ett hvert lands lovgivning. Dette utfordrer den nordiske modellen, sier Hans Olav Syversen (KrF) til Dagsavisen.

Nylig ble det klart at flyselskapet Ryanair trekker anken til Høyesterett i saken om den oppsagte flyvertinnen Alessandra Cocca.

Oppfatningen er at lagmannsrettens dom viser at norsk lov gjelder for ansatte stasjonert i Norge. Ved å ikke gå videre med saken har Ryanair anerkjent domsresultatet mener KrF-politikeren.

Sammen med YS-leder Jorunn Berland og Parat-nestleder Vegard Einan mener han at skattemyndighetene bør ettergå om også Ryanair har unndratt seg norske skatter, avgifter og plikter, i de årene de har hatt base i Norge.

– Jeg vil sterkt oppfordre skattemyndighetene til å se nærmere på hva denne dommen betyr av forpliktelser for Ryanair, sier Syversen.

Les også: Ryanair trekker anke til Høyesterett

– Må korrigeres

De tre mener nemlig det er grunn til å tro at Ryanair ikke har betalt alle sine forpliktelser som arbeidsgiver, når de har behandlet sin ansatte i Norge som utenlandske arbeidere i de årene de har hatt base i Norge.

– Ryanair har da fått en konkurransefordel i forhold til SAS og Norwegian som har betalt alle sine forpliktelser. Det gjelder arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon, sykepenger – alt det en arbeidsgiver i Norge må betale. Hvis de ikke har betalt må det korrigeres, sier Berland.

De tre viser også til parallelle saker i andre land. Ryanair har blant annet fått en bot på 8,3 millioner euro for å ha omgått fransk arbeidslovgivning, skrev The Guardian i 2014.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil ha etterforskning

Det var YS-forbundet Parat som førte saken til Cocca mot Ryanair. Nestleder Vegard Einan i Parat har nå sendt brev til finansministere Siv Jensen (Frp), der han ber om at det «igangsette etterforskning av Ryanairs drift i Norge.»

– Det kan se ut som Ryanair de seks årene de hadde base i Norge har hatt et slags skatteamnesti som selskap. De har hatt mange hundre ansatte her daglig og solgt billetter til nordmenn, men ikke opptrådt som norske arbeidsgivere i et skatteperspektiv, sier Einan.

Han har YS i ryggen.

– Det er ganske sterke signaler som ligger i denne saken hvis det ikke blir gjort noe. Derfor er det viktig for oss at dette tas tak i, sier YS-leder Berland.

Les også: Tror Ryanair ville ha kuttet på Rygge uansett

– Viktig prinsipp sak

Syversen kommer til å følge opp saken politisk. Han mener dette er en prinsippsak der det er viktig å sette presedens.

– Vi har et viktig prinsipp i norsk skattelovgivning: Der hvor aktiviteten skjer, der skal man også skatte i henhold til norske skatter og regler. Derfor er dette også en viktig prinsipiell sak, sier finanspolitikeren.

Les også: Ryanair avvikler basen på Rygge

Ryanair: Disse anklagene er falske

Dagsavisen har i en e-post til Ryanairs presseavdeling lagt fram påstandene fra Syversen, YS og Parat.

Med henvisning til resultatet av Cocca-saken, mener de tre det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om også Ryanair har unndratt seg norske skatter, avgifter og plikter, i de årene de har hatt base i Norge.

Dette avviser Ryanair totalt i en skriftlig uttalelse sendt fra Ronan O’Keef ved flyselskapets pressekontor sentralt:

«Disse anklagene er falske. Alle skatter knyttet til Ryanairs piloter og kabinansatte, som er ansatt på irske kontrakter og jobber på irske fly har blitt betalt i Irland i tråd med irske skattelover.»