Innenriks

Blir det pot-pol?

Et skritt i rett retning, sier Unge Venstre, som kjemper for full legalisering.

Nestleder i Venstre, Terje Breivik, og gruppeleder i Venstres bystyregruppe, Guri Melby, la torsdag fram utkast til nytt partiprogram i Oslo.

Torsdag la Venstre fram utkast til nytt partiprogram. Partiet mener dagens ruspolitikk har feilet, og kommer med flere nye – og kontroversielle forslag:

Venstre vil «utrede alternative måter å regulere rusmidler som i dag er forbudet med mål om å minimere skade for bruker og samfunn».

– Vi ønsker å se om det er finnes alternativer til en rein forbundslinje, hvor alle narkotiske stoffer er ulovlige. Det er mange land som har forlatt denne linjen, vi vil se på konsekvensen og hvordan det kan slå ut for Norge, sier leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, som har deltatt i programarbeidet.

– Dere vil med andre ord utrede konsekvensene av hasjlegalisering?

– Vi vil utrede konsekvensene av en regulert omsetning av cannabis, svarer Hustveit.

Les også: Vil ta makt fra LO

Skeptisk til legalisering

Unge Venstre har i lang tid kjempet for legalisering av cannabis. Selv om det ikke inngår i forslaget til partiprogram, er det et skritt i rett retning, mener Hustveit.

– Det er ingen hemmelighet at vi vil ha regulert omsetning. Vi mener det er tryggere for brukerne og at veien til å bli kriminell blir lengre. Men vi vil også ha kunnskap og se hva andre land har gjort.

Leder av Venstres programkomité, nestleder Terje Breivik, sier han helt imot legalisering, men at han vil se på ruspolitikken med åpne øyne:

– Jeg er uenig med Unge Venstre i at man skal legalisere, men vi er enige om å være villig til å åpne for ting som kan og bør gjøre annerledes uten å tråkke over en grense. Vi har en felles erkjennelse av at dagens politikk har feilet, sier han og legger til:

– For meg går det en grense ved legalisering. Jeg er ikke i stand til å se hvordan man skal regulere dette annerledes, men jeg vil gjerne ha en utredning. Det kan være andre finner svar som jeg ikke ser, som ikke innebærer legalisering, sier Breivik.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Differensiere

Venstre foreslår også å «klassifisere og differensiere narkotiske stoffer i lovverket etter virkning og skadelighet». Ifølge Hustveit betyr det å gå vekk fra å se narkotika som et sekkebegrep når man legger politiske føringer, men heller se på hvert enkelt stoff.

– F.eks. kan lettere rusmidler fjernes fra legemiddelloven slik at man ikke blir arrestert for bruk og besittelse.

– Hvilke stoffer kan det være?

– Det kan være cannabis eller khat, eller andre rusmidler med mindre skadevirkninger, sier Hustveit.

Venstre foreslår også at man skal gjennomgå konsekvenser av og kostnader ved dagens narkotikapolitikk.