Innenriks

– Velkommen etter, Agenda

Statssekretær Hanne Iversen ønsker Agendas utvalg velkommen etter og gleder seg over støtte til tidligere Frp-forslag.

Statssekretær Hanne Iversen (Frp) mener Agenda-forslagene allerede er diskutert og at flere er iverksatt.

– Det er hyggelig å se at de legger seg så tett til integreringsmeldingen og regjeringens integreringspolitikk. Mye av det Agendas utvalg foreslår, er allerede vedtatt av Stortinget og under gjennomføring, sier statssekretær i Justisdepartementet, Hanne Iversen (Frp).

Et utvalg har på Tankesmien Agendas initiativ utarbeidet rapporten «Ti bud for bedre integrering». Les om rapporten her: Slik vil de bedre integreringen

– Frp-politikk

Hun biter seg også merke i at utvalget av venstre-sentrumspolitikere foreslår tiltak som tidligere kun har vært Frp-politikk.

– Forbudet mot niqab og barne-hijab er rene Frp-forslag som vi tidligere ikke har fått flertall for på Stortinget. Da er det ekstra hyggelig å se at opposisjonen og regjeringens samarbeidspartier kommer med denne typen forslag. Det betyr at vi kan ta det opp i Stortinget på ny, og få flertall for det nå, sier Iversen.

Stortinget behandlet regjeringens integreringsmelding før sommeren. Iversen stusser derfor litt ved rapportens timing.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ikke noe nytt

– Min opplevelse er at vi allerede har diskutert dette, så dette kommer litt seint. Det blir litt «velkommen etter». Men når det er sagt, er det fint at debatten rundt integrering pågår hele tida, sier Iversen.

Av tiltakene Agendas utvalg foreslår, som regjeringen allerede er i gang med, peker Iversen på raskere saksbehandling, integrering fra dag én og bosetting, som eksempler.

– Vi har ansatt mange nye saksbehandlere i UDI og senket behandlingstiden, og integrering fra dag én er alle enige i. Vi har fått til en raskere bosetting, men det har vært viktig for regjeringen at kommunene bestemmer selv, sier hun.

– Hva tenker du om at alle partiene, foruten regjeringspartiene, har deltatt i dette arbeidet?

– Rapporten bekrefter det vi la fram i integreringsmeldingen. Om disse partiene vil diskutere dette uten regjeringen, må de gjerne gjøre det all den tid det ikke er noen motsetning i våre syn, sier Iversen.