Innenriks

– Mitt ansvar at byen fungerer

– I et demokrati må det være rom for at også vanlige mennesker tar makt, sier Lan Marie Nguyen Berg, som i løpet av et drøyt år gikk fra politisk inaktiv til mektig byråd.

– Nå er det to år siden jeg ble aktiv i politikken for Miljøpartiet De Grønne og ni måneder siden jeg ble byråd. Det har vært en bratt læringskurve, konstaterer 29-åringen.

Dermed er byråden for miljø og samferdsel i Oslo også i alder ferskere enn de fleste andre politikere og maktmennesker hun får bryne seg på.

Overrasket over seg selv

– Hvordan har du taklet å få så mye makt?

– Jeg er overrasket over meg selv. Jeg har utviklet meg raskere enn jeg trodde jeg ville.

Er byrådsjobben fryktinngytende eller tar du en dag av gangen?

– Begge deler. Jeg føler på ansvaret jeg har, enten det nå er å sørge for at bussene går når de skal, at søpla blir hentet eller at det er vann i kranen. Det er mitt ansvar at byen fungerer. Samtidig er det utrolig motiverende å se så mange dyktige fagfolk i Oslo kommune jobbe med å implementere vår politikk. De har snudd seg kjemperaskt.

– Det har vært mange «bilsaker» for deg siden du ble byråd. Derfor kan det være greit med noen avklaringer. Har du førerkort?

– Ja, det fikk jeg da jeg var 18.

– Når kjørte du bil sist?

– Før 17. mai, da jeg besøkte mormor. Da kjørte jeg fra Arendal til Gjerstad.

– Har du kjørt drosje siden du ble kritisert for det?

– Ja, jeg kjørte drosje hit i dag. Det skjer i blant. Drosjene er en viktig del av kollektivtransporten.

– Kjører byrådslederen fortsatt den luksuriøse Raymobilen?

– Det gjør han, og jeg har til og med prøvd den. Den er behagelig, men vi ser på muligheten for elbiler for byrådet. Det er det vi ønsker.

– Som andre

– Hva synes du om bilister?

– De er som alle andre folk. De kjører også buss, går og sykler. Jeg forstår at mange trenger å kjøre bil. Samtidig er det mange bilturer under både fem, tre og én kilometer. Det er viktig både for klimaet, luftkvaliteten og den begrensede plassen i Oslo, at vi får redusert antallet slike turer, og får erstattet dem med økt bruk av kollektiv, gange og sykkel. Når vårt mål er å redusere biltrafikken i Oslo med 20 prosent innen 2020, handler det om å ta vekk hver femte reise med bil, ikke å ta vekk hver femte bil.

– Hva synes du om bomstasjoner?

– I Oslo er de et veldig godt virkemiddel for å finansiere kollektivtiltakene, og et viktig trafikkregulerende virkemiddel. Oslos bruk av bomstasjoner har blitt et forbilde for resten av landet.

– Mer miljøvennlig

– Det krangles fortsatt om E18 i Vestkorridoren og Oslopakke 3-avtalen. Endte det med seier eller nederlag for deg og byrådet?

– Jeg betrakter det som en seier. Grunnen til det er at Oslopakke 3 fikk en mer miljøvennlig retning. Vi fikk vridd pakken til at 97 prosent av pengene de neste fire årene skal gå til kollektivtrafikken og at det skal bli reduksjoner i bilbruken. Når det gjelder E18 er den mest riktige virkelighetsbeskrivelsen at vi bygger ut en betydelig nedskalert første del, at beslutningene for resten er skjøvet på til etter neste lokalvalg, og at vi ber om løsninger som er i tråd med lokale og nasjonale klimamål og lokale luftmål.

– Kan E18 likevel bli bygd som planlagt?

– Tiden er på vår side. Det er jeg sikker på. Vi beveger oss raskt i retning en høyere bevissthet om klimautfordringene i befolkningen, og et sterkere ønske om å endre ting som er planlagt i mange tiår. Vi har også en moralsk forpliktelse til å gjøre de rette investeringene, og til å forvalte pengene på riktig måte.

– Truende med ung kvinne

Har det blitt mye kjeft og mange hatmeldinger?

– Jeg får mange hyggelige tilbakemeldinger fra folk som er glade for at vi tar grep for bedre luft, mer kollektivtrafikk og mer bruk av sykkel. Det er også mange som blir nervøse av endringene, og som er usikre på om hverdagen vil gå opp for dem. Den siste kategorien er de som har lyst til å være ubehagelige, og som kanskje føler det er truende med en ung kvinne med meninger. De er ikke noe stort problem. De er ikke noe som tar mye energi.

– Hvilke saker skulle du ønske at du kunne fått prate mer om?

– Klima- og energistrategien vår. Ifølge CICERO er det den første strategien som tar Paris-avtalen på alvor.

Lans sommer

Skal sommeren nytes på ferie i Norge, i utlandet eller hjemme?

– Jeg skal nyte sommeren i Norge. Først blir det et par uker med venner, familie og svigerfamilie i Aust-Agder, deretter blir det Lofoten, så jeg får det beste ut av Norge.

Den beste sommermaten er grillmat, nyfanget makrell eller servert på uterestaurant?

– Jeg har mye Aust-Agder-blod i meg, så jeg velger nyfanget makrell på grillen.

På stupebrettet går du for svalestup, mageplask eller bomba?

– Det blir mest spikeren, at jeg hopper uti med strake bein.

I solveggen lesker du deg med pils, kroneis eller en kald glasscola?

– Det blir pils, eller aller helst cava.

Les også sommerintervju med andre politikere:

Jonas Gahr Støre

Trygve Slagsvold Vedum