Innenriks

Nei til rullebane

Oslo kommune sier nei til en tredje rullebane på Gardermoen, og vil heller satse mer på tog.

Bilde 1 av 2

«En tredje rullebane på Gardermoen vil føre til økte klimagassutslipp og fortsatt vekst i flytrafikken, noe som ikke er bærekraftig. Utvidelsen er ikke i tråd med de overordnede klimamålene. Derfor går Oslo mot bygging av en tredje rullebane på Gardermoen».

Dette framgår av en høringsuttalelse fra Oslo kommune om arbeidet med Nasjonal transportplan 2018–2029. Et flertall bestående av byrådspartiene, KrF, Venstre og Rødt vedtok uttalelsen under bystyremøtet sist onsdag.

– Behov fra 2030

Da transportetatene presenterte sine planer for kommende nasjonale transportplan i februar, anbefalte Avinor varmt byggingen av en tredje rullebane på Gardermoen.

«Trafikken på Oslo Lufthavn Gardermoen har økt fra 14 millioner passasjerer i 1999 til 24,6 millioner passasjerer i 2015. Prognosene tilsier at trafikken vil fortsette å øke og at det blir behov for en ny rullebane rundt 2030», heter det i en rapport Avinor la fram da.

Her pekes det også på at flyplassen sysselsetter 12.500 personer direkte og like mange indirekte i dag. «Disse tallene vil bli nær doblet mot 2050», tror Avinor.

I samme rapport avfeier Avinor tog, og da spesielt lyntog, som et reelt alternativ til en tredje rullebane.

– Ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, hevder Avinor.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Klimavennlig framtid

Like fullt er flertallet i Oslo bystyre overbevisst om at fly må vike for tog.

Rammene til jernbane bør økes, «herunder forbindelser til andre storbyer i Norge og til Stockholm og København», heter det i høringsuttalelsen.

«Hele Intercity(-utbyggingen) er et viktig steg mot mer konkurransedyktige togforbindelser (fra Oslo) til Bergen, Trondheim, Kristiansand og utlandet», heter det også.

– Vi må planlegge for en klimavennlig framtid, og da må vi bygge ut jernbanen i stedet for å legge til rette for enda mer flytrafikk. En tredje rullebane på Gardermoen vil gjøre det enda lettere å fly, advarer byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

– Ifølge Avinor handler dette også om arbeidsplasser?

– Også det å satse på jernbane vil skape mange arbeidsplasser, grønne arbeidsplasser som vi trenger for å få til det grønne skiftet, svarer byråden.

Hun føler seg trygg på at det vil være mulig å lokke mange av dem Avinor forventer skal komme til Gardermoen i årene framover, til å ta toget i stedet.

– Se bare på hvor mange flere som nå reiser med toget til Stockholm, etter at det ble én time raskere, påpeker Nguyen Berg.

Også erfaringer fra flere land lenger sør i Europa, viser at toget kan bli en publikumsmagnet.

– Nå kan du reise med tog mellom Paris og Barcelona på seks og en halv time, nevner Nguyen Berg som et eksempel på dette.

Debatt: Tredje rullebane på Gardermoen: Ingen grenser for vekst?