Innenriks

– Det er ingen motsetning

Klimaminister Vidar Helgesen ser ingen problemer med å være forpliktet av Parisavtalen, samtidig som Norge åpner for oljeleting i Barentshavet.

Onsdag ble det klart at regjeringen for første gang på 20 år åpner for oljeleting i helt nye leteområder. Tre av ti nye utvinningstillatelser gjelder det nyåpnede området i Barentshavet utenfor Øst-Finnmark. En samlet miljøbevegelse var raskt på banen med spørsmål om hvordan dette henger sammen med Norges klimaforpliktelser i Parisavtalen.

Ifølge avtalen bør den globale oppvarmingen helst begrenses til 1,5 grader, og de globale utslippene av klimagasser bør slutte å stige så fort som mulig.

Les også: Her er regjeringens klimaplan

Norges klima- og miljøvernminister, Vidar Helgesen, har imidlertid ingen problemer med at regjeringen åpner opp for nye leteområder – samtidig som man skal kjempe for å begrense Norges og verdens utslipp.

– Det er ikke noen motsetning mellom 23. konsesjonsrunde og 2030-målene. Oljesektoren ligger innenfor EUs kvotesystem, som er sentralt for å nå klimamålene. Det vil det også gjøre når Parisavtalen trer i kraft. EUs klimamål for 2030 blir også Norges klimamål for 2030. I Parisavtalen heter det at vi skal oppjustere våre mål hvert femte år, det vil også Norge og EU gjøre, sier Helgesen til Dagsavisen.

Les også: Tror på god butikk i Barentshavet

Mislykkes

Det synet deler imidlertid ikke Bellona.

– Regjeringen tør ikke å ta konsekvensene av Parisavtalen. Det er åpenbart at om vi skal begrense oss til 1,5 graders oppvarming, slik vi er forpliktet til, vil det finnes olje- og gassressurser som ikke kan utvinnes, sier Frederic Hauge i Bellona.

– Vi bidrar til å få ned verdens CO2-utslipp gjennom å delta i EUs kvotesystem. Vi kommer også til å delta i EUs øvrige klimapolitikk og det er en forpliktelse vi ikke tar lett på, svarer Helgesen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fortsatt behov

– Men hvis målet er å bruke mindre fossil energi, hvorfor skal Norge legge til rette for å pumpe opp mer olje?

– Det er ingen tvil om at den overordnede retningen i verdens energiforsyning er at oljeforbruket skal ned og at andre fornybare kilder skal opp, men i denne prosessen vil verden fortsatt ha behov for olje og gass framover, sier Helgesen og legger til:

– Det er åpenbart ingen uenighet om framtida er mindre fossil enn fortida. Men vi må ha en realistisk holdning om behovet for olje og gass i betydelig tid framover.

Les også: Utfordringer i kø for klimaavtalen

Iskanten

Aldri før er det åpnet for oljeleting så langt nord på norsk sokkel. Det reagerer KrF og Venstre sterkt på, og varsler nye runder på Stortinget.

De to partiene mener flere av blokkene ligger for nær grensen for havis i Barentshavet.

– Vi har som holdning i regjeringen at vi ikke skal ha petroleumsvirksomhet ved iskanten. Nå har vi gjennom nye oppdateringer for Barentshavet fått beregnet at iskanten ligger nord for leteområdene. Det er altså ikke regjeringen som har flyttet iskanten, dette er hentet fra oppdaterte forskningsdata, sier Helgesen.

Les også: Stor klimafrykt

Mer fra Dagsavisen