Innenriks

DNB-styret har for mange styreverv for EU

Styrelederen i DNB har flere styreverv enn det Den europeiske banktilsynsmyndigheten har satt som et maksimum.

Bilde 1 av 3

I forkant av dagens generalforsamling i DNB er det blitt stilt spørsmål ved om styreleder Anne Carine Tanum bør få fortsette. Også tre styremedlemmer risikerer å ikke få fortsette.

Ifølge European Banking Authority (EBA) skal de som utgjør styret i spesielt betydningsfulle finansvirksomheter, ikke inneha mer enn én av følgende kombinasjoner av verv på samme tid:

Ett verv som styreleder og to verv som styremedlem.

Fire verv som styremedlem.

Les også: Bankkunde ber DNB om nåde

Verv i fleng

Som Dagsavisen skrev sist torsdag, er Tanum i tillegg til å være styreleder i DNB, også styreleder i fire andre selskaper. Hun er i tillegg styremedlem i fem selskaper.

Jaan Ivar Semlitsch er i tillegg til å være styremedlem i DNB, også styremedlem i fire andre selskaper og styreleder i fire selskaper. De fleste av vervene er imidlertid i virksomheter som har de samme eierne. I henhold til EBA-regelverket kan de derfor regnes som ett verv.

Tore Olaf Rimmereid er i tillegg til å være styremedlem i DNB, også styremedlem i to andre virksomheter og dessuten styreleder i tre selskaper. Også for hans del er det i hovedsak snakk om selskaper med de samme eierne.

Flere av de aktuelle selskapene disse tre har verv i, har milliardomsetning.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Systemviktige

Finansdepartementet varslet i 2014 både DNB, Nordea og Kommunalbanken om at de ville bli utpekt som systemviktige institusjoner. Dermed faller DNB, som forvalter en egenkapital på om lag 175 milliarder kroner, inn under EBA-regelverket.

EU etablerte et nytt europeisk tilsynssystem 1. januar 2011 for «å styrke tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. Opprettelsen av Den europeiske banktilsynsmyndigheten, EBA, er en del av dette nye tilsynssystemet», går det fram av regjeringens nettsider. I oktober 2014 ble det oppnådd politisk enighet om hovedprinsippene for en EØS-tilpasning. Finansdepartementet opplyser at EBA foreløpig ikke er en del av EØS-avtalen.

– Men regjeringen har bedt Stortinget om å samtykke til at de forordningene som etablerer EUs finanstilsynssystem, tas inn i EØS-avtalen, heter det i en epost fra departementet.

EBAs regler om begrensninger i antallet styreverv, trådte i kraft 1. juli 2014.

Hensikten er å sikre at medlemmer av et styre får tilstrekkelig med tid til å utøve vervene sine på en god måte, slik at de også kan forstå hvilke faktorer som kan innebære en risiko for virksomheten.

I Dagsavisen sist torsdag ble det stilt spørsmål om nettopp tidsbruken og engasjementet til DNBs styre, med utgangspunkt i avsløringene knyttet til de såkalte Panama-papirene.

– Med de lønningene og det ansvaret de forvalter, hadde jeg forventet et mye mer aktivt styre, uttalte SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Jeg håper styret selv føler at de er blitt tatt med buksa nede og at det burde ha gjort en bedre jobb. Hvis de i stedet mener at de virkelig har gjort sitt beste, er de ikke skikket, fortsatte han.

Måtte trekke seg

Dagen før ba Dagsavisen DNB videreformidle følgende spørsmål til styrelederen og styremedlemmene med flest verv:

«Har du god nok tid til å gjøre en god jobb som styreleder/styremedlem i DNB når du også har flere andre krevende styreverv?»

DNB svarte først at de skulle sjekke med styret. Deretter fikk Dagsavisen beskjed om at «vi kan være behjelpelige når det gjelder svar fra Anne Carine Tanum, men resten av styremedlemmene må dere nesten ta kontakt med direkte. De jobber ikke i DNB.»

Dagen etter purret Dagsavisen på DNB. Da var beskjeden at «Tanum har ikke noe mer å melde om dette.»

Tilbakemeldingen fra både Rimmereid og Semlitsch er at de ikke ønsker å kommentere saken.

Praksisen med å ha mange styreverv er forøvrig ikke begrenset til DNB. En rapport som Institutt for samfunnsforskning la fram i fjor sommer, viser at det da var 32 personer som hadde tre eller flere styreverv i norske allmennaksjeselskaper.

I EU-landet Sverige har EBA-regelverket allerede fått konsekvenser – for en nordmann. I juli 2014 ble Svein Jacobsen nødt til å trekke seg fra konsernstyret i Nordea på grunn av for mange styreverv. Han hadde da vært medlem av Nordeas styre siden 2008, ifølge E24.

Les også: – DNB bør politietterforskes