Innenriks

Angriper Høyre-skolen

Venstre-leder Trine Skei Grande kaller Høyre-skolen gammeldags, ressurs-sløsende og helt uten tiltro til landets pedagoger.

Venstre-leder Trine Skei Grande åpner i dag Venstres landsmøte i Tønsberg. Det gjør hun ved å denge løs på Høyre-skolen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har den siste tiden levert en rekke forslag til endringer av den norske skolen. Det står imidlertid ikke til laud, skal vi tro den tidligere lærer Grande:

Flere forslag er gammeldagse, mangler faktagrunnlag og har for lite tiltro til landets pedagoger, er Grandes dom.

Kunnskapsministeren: Slik skal skolen fornyes

Dyrt og dårlig

Onsdag kom stortingsmeldingen om skolens innhold, hvor et av forslagene er at dagens trekkordning for eksamen på tiende trinn, skal erstattes med en obligatorisk eksamen for alle elevene i de tre skriftlige fagene norsk, engelsk og matematikk. Isaksen kan glemme å få Venstres støtte, slår Grande fast.

– Det er en klokkertro på at dersom du bare har eksamen i alle fag, blir du så mye bedre i fagene. Hva er faktagrunnlaget for at det? Jeg skjønner ikke hvilke problem forslaget er ment å løse, sier Grande.

Hun spør også om Isaksen har regnet på hvor dyrt det blir å ha tre eksamner for alle landets 10.-klassinger.

– Jeg tipper det blir utrolig dyrt, og det vil ikke gi noe bedre resultat, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mangel på dannelse

Hovedproblemet med Høyre-skolen, er at fokus ligger på ferdigheter fremfor kunnskap, dannelse og mestring, sier Grande.

– Det er et stort press på å kunne lese, skrive og regne. Skolen skal bygge hele mennesker, ikke bare gi et sett ferdigheter, sier Venstre-lederen.

Et eksempel på feilslått tenkning ifølge Grande, er innføringen av en ekstra time med naturfag i 5-7.trinn fra høsten 2016.

– Det er så stor tro på at hvis du er dårlig i realfag, er løsningen én ekstra realfagstime. Det må gis mer tiltro til pedagogen. Vi vil heller gi skolen én ekstra time til fri disposisjon slik at det kan tilpasses elevenes utfordringer, sier hun.

Et annet eksempel er regjeringens skjerpede krav på lærerutdanningen: Fra og med 2017 innføres master for lærerutdanningene hvor undervisningsfag styrkes til fordel for pedagogikk.

– Dette ensrettet fokus på fag og ikke pedagogikk, svekker lærerens kompetanse til å se hele elever, sier Grande.

Derfor legger hun i dag frem en fempunkts kravliste om hva regjering må levere på hvis Venstre skal støtte den nye modellen for lærerutdanningen.

Ressursbruk

Også i barnehagen mener Grande det går feil vei. I en stortingsmelding om barnehagene varsler Isaksen at det skal innføres en norm for hvor mye norsk en femåring skal kunne.

– Å teste alle barn i barnehage, er feil ressursbruk. Vi må stole på at pedagogene i barnehagen finner ut hvem som trenger ekstra hjelp. De bør heller bruke ressursene på det enn å kartlegge barn som ikke trenger ekstra hjelp, sier Grande.

Eksperter advarer: – Norske elever støtes ut av et fagtyranni i skolen

Få ned fraværet

Enkelte forslag er også gammeldags, mener Grande og viser til at det fra høsten 2016 blir innført en ti prosent maksgrense på fravær i videregående skole.

– Det er en skolepolitikk fra en annen tid. Vi har mye kunnskap som viser hva som fungerer for å få ned fraværet, men det virker ikke som de er villig til å bruke det.

Men listen stopper ikke der: Høyre lovet at de skulle kutte skolebyråkratiet, men ifølge Grande er det blitt verre enn under de rødgrønne.

– Har ikke tatt grep

– Isaksen har ikke tatt grep på rapportering eller spesialundervisning, sier Grande, før hun skyter inn en flik av skryt av kunnskapsministeren:

– I skolemeldingen foreslår Isaksen å kutte i lærerplanen. Hvis han lykkes er det en dugnad Venstre vil være med på. Men da må han levere.

– Venstre har vært med å gi regjeringen flertall for kompetansekrav til lærerne. Er ikke dere like mye med på å sørge for mer krav og byråkrati i skolen?

– Målet er at vi skal kontrollere kompetansen til lærerne. Dette er en enkel måte å få god skole og kvalitetssikre lærerne.

Venstres ansvar

På en pressekonferanse forut for landsmøtet, sa imidlertid Grande at Venstre har fått gjennomslag for flere av skolesakene de gikk til valg på.

– Hvis dere har fått stort gjennomslag, har dere også et eget ansvar for retningen skolen tar?

– Vi har fått til våre viktigste valgkampsaker, som styrke etter- og videreutdanning og mer penger til forskning, men nå er vi klar for å gå til neste trinn: Innholdet i skolen. Da reagerer vi på forslag som eksamen i alle fag og innen for lærerutdanningen.

Høyrepolitiker med skryt: – Venstre gjør Høyre til et grønnere parti

Mer fra Dagsavisen