Innenriks

Asylforslaget: – Regjeringen står ikke fritt til å bryte folkeretten

Jusprofess Mads Andenæs mener asyljusteringene til regjeringen endrer lite av grunnlaget for kritikken.

Regjeringen kommer med helt nødvendige innstramminger, innledet statsminister Erna Solberg (H) da hun sammen med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte regjeringens endelige forslag til innstramminger i går. FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX

– Regjeringen vil ikke legge fram noe vi ikke mener er i tråd med folkerettslige forpliktelser, sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun presenterte forslaget til endringer utlendingsloven i går, med statsministeren ved sin side.

Regjeringen har høstet kritikk fra opposisjonen på Stortinget og en rekke høringsinstanser for de 40 innstrammingsforslagene hun la fram i romjula. Nå har regjeringen har konkludert med et lovforslag som skal behandledes i Stortinget. Noe av kjernen i kritikken er at forslaget utfordrer Norges folkerettslige forpliktelser.

Blant justeringene regjeringen nå har gjort er å redusere kravet fra fire til tre års arbeid eller utdanning i Norge før vedkommende kan få familiegjenforening (se fakta).

Kommentar: Sylvi Listhaug styrer mot nederlag (Arne Strand)

– Ødelegger liv

Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, Mads Andenæs, er klar på at justeringene til regjeringen endrer lite av grunnlaget for kritikken.

– Vi vil fortsatt ha den strengeste politikken i Norden. Dette er en strengere politikk enn landene regjeringen sammenligner oss med i høringsnotatet, sier Andenæs.

Han minner om at Advokatforeningen, biskopene og til og med regjeringens underliggende etater har uttalt seg svært kritisk til innstrammingene.

– De har meget presist rettet kritiske merknader til det juridiske grunnlaget for innstrammingene slik det kom til uttrykk i høringsnotatet.

Andenæs er overrasket over at regjeringen ikke har lyttet mer.

– Det er ikke slik at regjeringen står fritt til å bryte folkeretten, sier Andenæs.

Han reagerer spesielt på at regjeringen beholder forslaget om at enslige mindreårige asylsøkere skal ha midlertidig opphold.

– Dette er en oppskrift på å ødelegge livet til unge mennesker, mener Andenæs.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Spill for galleriet

Advokat Brynjulf Risnes, spesialist på migrasjon, mener mye av regjeringens forslag kun er et «spill for galleriet», og at de høye ankomstene til Norge først og fremst handler om hva som skjer ute i verden, og ikke i regjeringskontorene.

– Det er veldig mye fakter og spill for å gi inntrykk av at man gjør noe. Når det gjelder Storskog, for eksempel, var det først og fremst russiske tiltak som hadde en effekt. En har klart å returnere 10 prosent, og det er omtrent det samme som ville returnert frivillig, ifølge Risnes, som også har spesiell kompetanse på Russland.

Regjeringen gikk også ut i går og sa at den ønsker at åpenbart grunnløse asylsøkere skal kunne fengsles mens søknaden hurtigbehandles. Å bruke ressurser på å fengsle asylsøkere mener Risnes er en dårlig idé.

– Dette er noe det er hjemmel for å gjøre allerede, men det koster store summer å fengsle folk på den måten, samtidig som en ikke gir folk mulighet til å returnere frivillig, sier Risnes.

– Et knefall for Frp

I opposisjonen på Stortinget var flere kritiske tross justeringene. Venstre mener Høyre har gjort et knefall for Frp i denne saken.

– I realiteten har Høyre gitt Frp fritt spillerom til å utfordre folkeretten og strekke våre internasjonale forpliktelser til det ytterste, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, var tidlig ute og sa at det største opposisjonspartiet ikke vil støtte forslaget slik det ligger, uten videre.

– Hvis dette forslaget skulle komme, ja eller nei, er det nei fra oss, sier Støre til NTB. Han viser til at Arbeiderpartiet allerede har avvist forslaget om å øke perioden for å få permanent opphold fra tre til fem år.

Også KrF er kritisk. De mener forslaget om familiegjenforening er for stramt, og er spesielt kritisk til at de som har flyktningstatus skal ilegges samme krav som andre innvandrere. Han trekker også fram at regjeringen holder fast på forslaget om midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.

Senterpartiet mener veldig mye av det regjeringen legger fram er ren oppfølging av forliket fra november.

– Så er det en del her som går utover forliket, som vi vil se nøyere på, som graden av innstramming på familiegjenforening. Det er ganske dramatiske endringer som vi må vurdere nøye, sier Heidi Greni i Sp.

Hun understreker at Senterpartiet har som primærmål å bidra til at forlikspartiene kan samle seg om en pakke innstramminger, og at ikke Senterpartiet alene skal gi regjeringen et alternativt flertall.

Les også: Lærer asylsøkere norsk på rekordtid