Innenriks

Vil ha mors sjef inn i debatten om foreldrepermisjon

Hvor mange uker skal far ta i permisjon? Det er spørsmålet mors arbeidsgiver må tørre å spørre, mener Høyres Heidi Nordby Lunde.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) forstår ikke at kvinners arbeidsgiver aksepterer å bli salderingspost for mannskulturen i andre bedrifter. FOTO: HILDE UNOSEN

Det bør nemlig være naturlig for sjefen å spørre en vordende mor om hva far skal ta ut av permisjon, dersom kvinnen vil ta store deler av permisjonen for seg selv, mener stortingsrepresentant for Høyre Heidi Nordby Lunde.

– Kvinner må tåle at hennes arbeidsgiver i tillegg til å legge til rette på arbeidsplassen, også spør hvor mye partneren tar ut. Kvinner som tviholder på hele permisjonen får om ikke annet et forklaringsproblem ovenfor sin arbeidsgiver, sier Lunde til Dagsavisen.

Hun er dypt engasjert i debatten om foreldrepermisjon som for tida raser i regjeringspartiet Høyre. Lunde vil at Høyre skal beholde dagens formulering: «la foreldre fritt dele foreldrepermisjonen seg imellom». Mens partifelle Henrik Asheim har nå snudd og vil ha dagens pappakvote på 10 uker.

– Jeg tror veldig mange fedre opplever at de står i kryssilden mellom samboeren eller kona si hjemme og arbeidsgiver som forventer at de tar den permisjonen de kan ta, ikke den permisjonen de vil ta, sa Asheim til NRKs politisk kvarter denne uka.

Les også: Venstres Abid Raja vil gi far fem uker mer perm

– Naturlig spørsmål

Lunde har sett seg lei på det ensidige pratet om fars arbeidsgiver, og mener mors arbeidsgiver må på banen med sine forventninger.

– Jeg tror det vil være bevisstgjørende for kvinnen å bli spurt om hvor mange uker far skal ta og få vite at det forventes at hun kommer tilbake i jobb etter å ha fått barn, sier Lunde .

– Det burde være naturlig og akseptert at arbeidsgiver stiller spørsmål ved om ikke far kan ta ut mer dersom mor søker om hoveddelen av permisjonen, mener hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ulempene veltes over

– Høyre har vært opptatt av at dette er en diskusjon for kjøkkenbordet i hver enkelt familie, og at staten ikke skal blande seg. Ber du ikke her arbeidsgiver blande seg i stedet?

– Det kan du godt si. Men et hovedargument for dedikert pappapermisjon har vært at far synes det er vanskelig å be om likefordeling. Det bør ikke gjøre det naturlig at ulempen veltes over på mors arbeidsgiver uten at de får lov å stille spørsmål. At mannens arbeidsgiver ikke følger norsk lov, skal ikke gå utover kvinnens arbeidsgiver, sier Lunde.

Kvinnens arbeidsgiver er i mange tilfeller staten eller kommunen. 70 prosent av ansatte i offentlig sektor er kvinner. Derfor mener Lunde det offentlige har et særskilt ansvar for å spørre kvinnen hvor mange uker far skal ha.

– Det er også et gode for arbeidsgivere om permisjonen fordeles jevnere mellom mor og far, ettersom det viser seg at de fedrene som tar permisjon også oftere er hjemme med sykt barn. Jeg forstår ikke at kvinners arbeidsgivere aksepterer å bli salderingspost for mannskulturen i andre bedrifter, sier Lunde.

Les også: – Sjeldent frekt, Raja