Abid Raja har ledet et utvalg i Venstre som foreslår å tredele foreldrepermisjonen mellom mor og far. Han mener far må få fem flere uker sammenlignet med i dag. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Venstres Abid Raja vil gi far fem uker mer perm

Mens debatten i de andre borgerlige partiene handler om å kutte eller droppe pappapermen, kliner Venstre til med et forslag om å utvide pappapermen til 15 uker.

– Vi vil styrke fars rettigheter og gjøre far til en mer likestilt omsorgsperson. Derfor foreslår vi å gi far 15 ukers pappaperm, sier Abid Raja.

Han har ledet et utvalg i Venstre som fredag legger fram forslag til ny oppvekstpolitikk, som skal vedtas på partiets landsmøte i april.

Mens de andre borgerlige partiene diskuterer å avskaffe pappapermen, går Venstre i stikk motsatt retning:

Utvalget foreslår å tredele foreldrepermisjonen med 15 uker til hver forelder, og gi 16 uker som foreldrene kan dele fritt.

Slippe krangel

Med dagens ordning kan fedre velge å ta ut mer permisjon enn det loven tilsier, men Raja mener det finnes faktorer som kan hindre fedre fra å gjøre dette. Derfor må fars del av permisjonen styrkes, argumenterer han.

– Mange mødre vil ha mest av permisjonen selv og arbeidsgivere ser helst at far ikke tar en lengre permisjon enn den lovpålagte. Dermed er det ikke så lett for fedre å kreve å få lengre permisjon. Ved å tredele foreldrepermisjonen, slipper far å krangle med mor og arbeidsgiver. Det er bra for barn, det er bra for mor og det er bra for likestillingen, sier Raja.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

For svakt og umoderne

KrFU-leder Ida Lindtveit og et mindretall i KrFs programkomité foreslår sløyfe hele pappapermen. I Høyre har stortingsrepresentant Henrik Asheim fått partiet med seg på å fjerne pappakvoten. Nå har han imidlertid snudd og forsvarer dagens pappakvote på 10 uker. Det imponerer imidlertid ikke Raja.

– Dette er for svakt, umoderne og umodig. Det er fint at Asheim er blitt enig med seg selv, men når han først mener at pappakvote er bra, tror jeg han også vil innse at skal vi oppnå full likestilling må vi tredele permisjonen og gi far mer, sier Raja.

– Din partikollega Sveinung Rotevatn har foreslått i Dagsavisen og dele permisjonen i to. Hvorfor stoppe med en tredeling, hvorfor ikke likedele? (Les saken her: Vil likedele foreldrepermisjonen)

– Jeg mener tredeling er mest moderne og fremtidsrettet. Det gir både far mulighet til å være med barnet sitt samtidig som vi skaper nok fleksibilitet i familien. De kan alltids velge seg dele permisjonen, men å bestemme todeling mener jeg vil frata familien nødvendig rom for fleksibilitet og individuelle tilpasninger. Målet er å klare skape nok rom for far, det gjør vi ved tredeling og her beholder vi samtidig nødvendig fleksibilitet, sier Raja.

KrF-Dagrun rister på hodet over Ap: – Skal en sekt få eie et barn?

Tvillingtrøbbel

Venstre vil også ta et større hensyn til foreldre som får flerlinger.

Utvalget foreslår å gi i flerlingforeldre ti ukers ekstra permisjonskvote, i alt 25 uker til fri fordeling. I tillegg vil de styrke far, ved å gi ham to ukers permisjon før fødsel og 12 uker etter fødsel ved flerlinger.

– Mange foreldre gruer seg. Det er mye arbeid å få tvillinger, og det er ikke noe man planlegger. Jeg tenker derfor at vi politikere må hjelpe de som får flere barn på en gang. Dette vil være gode tiltak for mor, som kan risikere å bli svært sliten med to nyfødte barn, og det vil gi familien en god start.

Raja vet godt hva han snakker om: Trebarnsfaren fikk selv tvillinger for ti år siden.

– Det var en sjokkartet opplevelse. Jeg tok ut seks uker med pappaperm umiddelbart etter fødsel for å være med mor og barn. Den gangen jobba jeg i et privat advokatfirma, og de ga meg fire ukers ekstra pappaperm med full lønn. Som privat arbeidsgiver kan du gjøre det, men slik er det ikke for alle. Det vil vi endre på, sier Raja.

– Nylig har det vært en diskusjon om tvillingabort hvor det har kommet fram at enkelte ikke har krefter eller ressurser til å få to barn samtidig. Er dette en måte å hindre dette på?

– Dette er ikke et innlegg i den debatten. Men det er vanskelig å bli tvillingforeldre, og da synes jeg at staten skal spille på lag med foreldrene og lage en moderne hjelpeordning, sier Raja.

Les også: – Kontantstøtte gjør vondt verre

Fjerne kontantstøtten

Oppvekstutvalget har også sett på ordningene for familiene med de litt større barna: Utvalget foreslår å avvikle kontantstøtten og bruke pengene på skolefritidsordning. I tillegg vil de inntektsdifferensiere barnetrygden og prisen på SFO og barnehage.

– De med lavest inntekt skal få barnetrygd som før, mens de med høy inntekt skal ikke lenger får barnetrygd. Vi ønsker også at SFO og barnehage skal være inntektsdifferensiert, det vil si at det skal være gratis for dem som har lav inntekt og en makspris for dem med høy inntekt. Dette vil gi like muligheter til alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, sier Raja.

Les også: – Jeg kan kvalitetssikre et valg like godt som en stortingspolitiker