Innenriks

Intet skatteforlik i mars

Innen 1. mars skulle Stortinget landet et bredt skatteforlik, men partiene har ikke engang begynt å forhandle. I den rødgrønne leiren vokser utålmodigheten.

Bilde 1 av 2

Finanskomiteen på Stortinget skulle etter planen være enig om en skatteforlikstekst på torsdag og lande hele forliket innen 1. mars.

Det er ikke innen rekkevidde, erkjenner regjeringspartiene.

– Vi har hatt samtaler med alle partiene, og vi er enig om å legge fram en helhetlig skisse. Jeg hadde håpet å gjøre det mandag, men nå går det et par dager til. Det ligger i kortene at vi må justere tidsfristen, men dette er frister vi selv er blitt enige om. Det er ikke noe dramatikk i det, sier Siri Meling (H), som er saksordfører og leder forhandlingene.

LES OGSÅ: Frykter regjeringens skatteplan

Ikke reelle forhandlinger

Stortinget har hatt skattemeldingen på sitt bord siden oktober. Meling skulle etter planen ha en skisse klar allerede 4. februar, men hittil har ingen sett noe utkast.

Ifølge sentrale kilder har partienes tre møter kun handlet om primærstandpunkt, det har ikke vært reelle forhandlinger. Etter det Dagsavisen forstår, har verken selskapsskatten, tiltak mot overskuddsflytting, eller beskatning av finansnæringen, som er felt partiene kan finne enighet om, vært oppe for diskusjon.

Frps finanspolitiske talsmann, Hans Andreas Limi, mener det skyldes at partiene har ventet på svar fra Finansdepartementet.

– Partiene har hatt anledning til å stille spørsmål, som er blitt besvart fortløpende. Dette handler ikke om uvilje, men det tar tid å få svar. Det er komiteen som selv bestemmer fremdriften, i samråd med saksordfører må vi vurdere om vi må vedta nye frister, sier Limi.

Men hos de rødgrønne partiene minker tålmodigheten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Viljen

Enkelte stiller spørsmål ved regjeringens vilje til få landet et bredt skatteforlik.

– Slik de legger opp arbeidsprosessen, virker det ikke som om denne saken er så viktig for dem. At de ikke har noen kraft og fremdrift her, er kanskje et tegn på at de er slitne etter en tøff budsjetthøst og andre forhandlingsrunder, spør Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han frykter at forhandlingene om skatt skal ende opp som forhandlingene om budsjett: Hver høst har regjeringspartiene sprengt tidsramma for budsjettforhandlingene med KrF og Venstre, og landet med vekslende resultat, mener Vedum.

– Høyre og Frp er ikke så opptatt av fremdriften, de lar tida gå og har ingen reelle samtaler før det går litt hals over hode på slutten. Det har skapt uryddige runder, men det virker som om det er arbeidsmetoden deres. Vi synes det er en dum måte å jobbe på. Det er eksempler på at det kan gå galt, som da man innførte poseavgiften og flyseteavgiften i siste minutt, sier Vedum.

KOMMENTAR: Over til Nydalen – igjen (Arne Strand)

– Går for sakte

Han får støtte av de rødgrønne kollegene i komiteen.

– Det er viktigere for oss at resultatet er godt enn at det går raskt, men vi ønsker oss mer fremdrift i saken, sier Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen.

– Jeg synes det går for sakte. Jeg hadde forventa at Høyre og Frp hadde en klar mening om hva vi skulle forhandle om, men det har ikke vært reelle forhandlinger. Ballen ligger hos regjeringen, sier SVs nestleder Snorre Valen.

– Kan forhandlingene falle sammen som følge av tidsbruken?

– Det bør det ikke. Vi skal kunne klare å bli enige om rammene, for uavhengig av fløy er vi enige om de felles utfordringene. Men her står det ikke på oss, det er regjeringen som må på banen, sier Valen.

Bryter egen frist

Regjeringen har selv ønsket at skatteforliket skulle landes i mars slik at finansminister Siv Jensen kunne ta med seg forliket inn i regjeringens budsjettkonferanse, som starter 7. mars. Regjeringen jobber med neste års budsjett, og hvordan skattesystemet skal se ut, er naturligvis en viktig del av dette.

– Det ville vært fordelaktig å være ferdig til da, men om fremdriften blir knapp må heller regjeringen følge opp på et seinere tidspunkt, sier Limi.

Sentrum tar det med ro

Sentrumspartiene på sin side, hever ikke stemmen av en sprengt tidsramme.

– At vi ikke følger tidsplanen tar jeg med ro. Det viktigste er at vi får de ulike posisjonene på bordet. Jeg tar det derfra og lukker ingen dører, sier leder av finanskomiteen, Hans Olav Syversen (KrF).

– Det er for tidlig i samtalen å ha sterke meninger. Venstre er innstilt på å bidra til bredest mulig forlik. Jeg er ikke så opptatt av den selvpålagte fristen i komiteen. Det er bedre å bruke tida som trengs for å oppnå et bredest mulig og best mulig resultat, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

LES OGSÅ: Skatteadvarsel

Nyeste fra Dagsavisen.no: