Innenriks

Advarer mot ny underklasse

Lav lønn, økende ulikhet og en ny underklasse er blant de dystre spådommene for Norge, fra den britiske professoren Guy Standing.

– Norge har vært privilegert og på utsiden av endringene som har foregått. Men nå kommer endringene også til Norge, sier Standing, som er professor i utviklingsstudier ved School of Oriental and African Studies (SOAS) i London.

Han viser til framveksten av «prekariatet» – en ny underklasse av folk med usikre arbeidsforhold. Standing hevder Norge har sluppet billig unna de globale endringene som fører til framveksten av denne underklassen, men at dette nå raskt vil endre seg.

LES OGSÅ: Piketty angriper blåblå skattepolitikk

Kan ikke hindre det

– Nå som oljeprisen har falt og det kommer flere flyktninger, så kan ikke Norge hindre det som har skjedd overalt, sier Standing.

Professoren snakker om et annet ord som ofte sitter løst på akademikeres lepper: Globalisering. Konsekvensene av et globalt arbeidsmarked vil forsterkes i Norge grunnet den økonomiske nedgangen og flyktningtilstrømmingen.

Han spår stagnerende lønnsnivå, voksende ulikhet og et mer fragmentert klassesamfunn.

– I Norge vil disse endringene skje veldig raskt. Dere har en ny regjering som ikke vil forsvare velferdssystemet i samme grad. Samtidig har globaliseringens krefter slått hardt inn i andre deler av Skandinavia, som Sverige og Finland hvor prekariatet er stort.

Standing har fått kritikk for at han er uhistorisk, og at han snakker om problemstillinger som har vært på fagbevegelsens agenda i tiår. Han har også fått kritikk for at måten han definerer folk i klasser på, ikke er konstruktiv.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Farlig klasse

Selv mener han dette er den mest virkelighetsnære måten å beskrive endringene som skjer i samfunnet på: En framvekst av en «farlig» ny underklasse. Farlig fordi prekariatet ikke aksepterer de gamle politiske ideologiene, og er en splittet gruppe.

– Noen lytter til høyreekstreme. Det er skremmende og farlig. Andre holder seg utenfor politikken, bortsett fra når det blir for mye og de «eksploderer», sier Standing.

LES OGSÅ: Ledighetens skjulte kostnad

Reformer

– Det gamle inntektsfordelingssystemet har kollapset, mener Standing.

Professorens løsning er «basic income» – eller borgerlønn.

– Kan ikke fagbevegelsen være en viktig del av løsningen her?

– Når jeg snakker med folk fra prekariatet, stikker de heller på bar når jeg begynner å snakke om fagforeninger. De tror ikke på virkningen av dem. De jobbet for denne gruppen i det tjuende århundret, nå gjør de ikke det. De forstår ikke prekariatet, hevder Standing.

Han håper fagbevegelsen kan reformere seg.

– Fagforeningene må revidere måten de jobber på. I det tjuende århundret var arbeidsgiver antagonisten (motstanderen, red.anm.), slik er det ikke lenger, mener professoren.

Nyeste fra Dagsavisen.no: