Innenriks

Frp-ministeren ser fram til å svare Stortinget

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil så fort som mulig redegjøre for konflikten med sin tidligere kommunikasjonssjef overfor Stortinget.

Bilde 1 av 2

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, ønsker SV og KrF i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité å stille spørsmål om Solvik-Olsens håndtering av konflikten med hans tidligere kommunikasjonssjef, Anne Marie Storli.

Ifølge Dagens Næringsliv mener Storli at hun ble fjernet fra jobben fordi hun ikke ga partipolitisk bistand til Solvik-Olsen.

Nå bekrefter også Arbeiderpartiet at de stiller seg bak kravet om en redegjørelse fra samferdselsministeren. Dermed er det et stort flertall for å stille spørsmål allerede før kontrollkomiteen møtes i ettermiddag.

Svare fort som mulig

– Jeg ser fram til å få spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Jeg vil bidra til å svare dem så fort som mulig slik at de får et godt bilde av saken, sier Solvik-Olsen til Dagsavisen.

– Er ikke saken godt nok belyst?

– Saken handler primært om personalpolitikk som jeg ikke vil diskutere i mediene, men når Stortinget spør, skal Stortinget få svar. Det har Frp vært tydelig på i opposisjon, og det ville vært for dumt om vi ikke praktiserte det også i regjering, sier han.

– Tror du en kontrollhøring blir unngått når du får fortalt din side av saken?

– Det vil være opp til kontrollkomiteen å vurdere, sier Solvik Olsen.

– Med den utviklingen saken har tatt, ser også vi fram til at Stortingets kontrollkomité skal behandle saken, sier advokat Vidar Raugland, som representerer Storli.

– Det er selvfølgelig at en statsråd ønsker å bidra til Stortinget når de blir bedt om det. Ønske om å bidra har ikke virket like klart i offentligheten, sier Aps Jette Christensen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Grip muligheten

Ap og SV sammen har forfattet et brev til statsråden, noe Christensen tror resten av komiteen vil stille seg bak.

– Saken må avklares nå, og statsråden må se på dette som en mulighet for å fortelle Stortinget og offentligheten om hva som har skjedd. Vi må få klarhet i hvordan han har vært involvert i saken, om forholdet mellom embetsverket og politisk ledelse, sier Christensen.

– Opplever du at det kan være grunnlag for en kontrollhøring?

– Nå må vi ta en ting av gangen. Det som haster mest er å få opplyst saken. Statsråden bør svare så utfyllende som overhodet mulig.

Christensen mener saken er i kjerneområdet for kontrollkomiteens oppgaver:

– Forholdet mellom embetsverk og regjering er grundig drøftet i lovverket og veilederen til regjeringen. Vi skal kontrollere at de følger det opp på en ordentlig måte. Det er to sider av denne saken, og Stortinget trenger å vite den riktige versjonen.

Senker terskelen

Andre nestleder i komiteen, Helge Thorheim (Frp) er uenig.

– Dette ikke er en sak for komiteen. Jeg synes vi nå senker terskelen for å sende spørsmål til statsråder. På den positive siden får Solvik-Olsen svare. Jeg ser ikke bort ifra at Frp også vil stille spørsmål for å belyse saken.

LES KOMMENTAR: Solkongene (Irene Halvorsen)

Nyeste fra Dagsavisen.no: