Innenriks

Sunniva Ørstavik til Folkehjelpen

Etter det Dagsavisen erfarer, blir avtroppende likestillings- og diskrimineringsombud, Sunniva Ørstavik (48), ny generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Ørstavik overtar stillingen etter Liv Tørres, som går over i ny jobb som direktør for Nobels Fredssenter.

Sunniva Ørstavik er 48 år gammel og utdannet sosiologi. Hun startet i sitt åremål på seks år som Likestillings- og diskrimineringsombud i januar 2010. Hun har tidligere også vært generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Liv Tørres (54) går av som generalsekretær i Norsk Folkehjelp etter fem år i stillingen

– Norsk Folkehjelp er en så spennende organisasjon at denne muligheten kunne jeg ikke la gå fra meg, sier Sunniva Ørstavik. – Mitt åremål som ombud er ferdig. For meg er verdigrunnlaget til Norsk Folkehjelp, det faktum at dette er en norsk medlemsstyrt organisasjon og det fantastiske arbeidet som Norsk Folkehjelp, gjør i Norge og utenlands avgjørende for meg, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Også Norsk Folkehjelp uttrykker glede over ansettelsen i en pressemelding.

– Med Sunniva Ørstavik har vi funnet en generalsekretær, som med sin bakgrunn vil fylle det krevende arbeidet med å lede Norsk Folkehjelp på en veldig god måte. Det var et enstemmig styre som i dag gikk inn for å tilby henne stillingen, sier styreleder i Norsk Folkehjelp Finn Erik Thoresen.

Sunniva Ørstavik vil tiltre i stillingen som generalsekretær 1.februar 2016.