Innenriks

Foreslår langt dyrere flyturer

Den franske økonomen Thomas Piketty foreslår en global flyseteavgift som er mye høyere enn den som innføres i Norge.

Bilde 1 av 4

Budsjettforliket innebærer en norsk flyseteavgift på 80 kroner fra 1. april.

Det er bare småpenger sammenlignet med hva Thomas Piketty og kollegaen Lucas Chancel ved Paris School of Economics tar til orde for i en ny studie. Deres forslag er en global flyseteavgift på om lag 185 kroner på økonomiklasse og hele 1.650 kroner for dem som reiser på «business class».

Pengene en slik avgift årlig vil kunne innbringe, utrolige 1.380 milliarder kroner, bør brukes til klimatilpasninger i utsatte land, mener Piketty og Chancel.

LES OGSÅ: Hentet milliarder med avgifter

– Veldig negativ effekt

– Dette rimer 100 prosent med hva vi har foreslått, kommenterer Rasmus Hansson, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Han håper den norske flyseteavgiften, som vil gi staten årlige inntekter på en drøy milliard, etter hvert kan bli langt høyere enn det Høyre, Frp, KrF og Venstre så langt er blitt enige om.

– Flybilletter er kanskje den mest feilprisede tjenesten i det norske markedet, fordi flyturer har en veldig stor og negativ klimaeffekt og vokser med rakettfart. I dag er det meningsløst billig å fly i forhold til klimakostnadene, sier Hansson.

MDG har i sitt alternative statsbudsjett foreslått en avgift på 600 kroner per flysete ved reiser til utlandet, 300 kroner per sete på flyreiser mellom steder i Sør-Norge med jernbaneforbindelse og 150 kroner per sete ved andre flyreiser i Sør-Norge. Ved å begrense flyseteavgiften på denne måten, unngår partiet å ramme dem som er avhengige av flyet i mer grisgrendte strøk av Norge.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Verstingene

Det MDG derimot ikke har gjort, er å skille mellom økonomiklasse og forretningsklasse, slik Piketty og Chancel foreslår.

De to økonomene begrunner flyseteavgiften med at den vil ansvarliggjøre dem som står for uforholdsmessig store utslipp av klimagasser.

– Flyreiser er en relativt god indikasjon på høy inntekt og en livsstil som innebærer store utslipp av klimagasser. Generelt sett er flyreiser forbundet med høy levestandard, påpeker Piketty og Chancel.

Skillet mellom økonomiklasse og forretningsklasse ombord i flyene markerer forskjeller i inntekt og sosial klasse, fortsetter de.

En differensiert flyseteavgift i tråd med deres forslag vil følgelig få konsekvenser både for dem med høy inntekt og dem som er ansvarlige for høye utslipp av klimagasser på grunn av mange flyreiser, resonnerer de.

Den nye studien viser at en liten andel av verdens befolkning står for mesteparten av utslippene: En tidel av oss er ansvarlig for 45 prosent av verdens utslipp.

Disse 10 prosentene er fordelt på alle kontinentene. Ikke overraskende er mange innbyggere i vestlige land, som USA og EU-landene, blant disse.

Den rikeste prosenten av befolkningen i USA, Luxembourg og Saudi-Arabia er ansvarlige for utslipp av over 200 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Det er 25 ganger høyere enn det globale gjennomsnittet. De fattigste i Mosambik, Rwanda og Malawi, er ansvarlige for årlige utslipp på bare 0,1 tonn CO2-ekvivalenter, viser studien.

Men de som har økt sine utslipp mer enn noen andre de siste 15 årene, er middel- og overklassen i land som er i ferd med å øke sin velstand. Dette er en stor utfordring for framtidens utslippsnivå, fastslår rapporten.

Piketty og Chancel mener som følge av dette at skytset må rettes mot høyutslippsindivider, heller enn mot høyutslippsland.

LES OGSÅ: Piketty angriper blåblå skattepolitikk

– Smitteeffekt

Ifølge rapporten har kun ni land så langt tatt i bruk flyseteavgift for å skaffe penger til utviklingshjelp.

Rasmus Hansson tror ikke det vil drøye lenge før andre land gjør som Norge.

– Sånt som dette har alltid en smitteeffekt, det er det ingen som helst tvil om. Dette viser at det er mulig å legitimere en idé som er like fornuftig i alle andre land som i Norge. Så jeg ser for meg at dette er en snøball som bare så vidt har begynt å rulle.

Han mener det kan være aktuelt å bruke inntektene fra flyseteavgiften til å dekke inn flyktningutgiftene eller også til viktige satsinger som kan bidra til et grønt skifte.

SV foreslo en flyseteavgift i 2010, men da ble dette avvist av Høyre, skriver NTB.

LES Dagsavisens anmeldelse av Pikettys bok «Capital in the Twenty-First Century»: En ny intellektuell stjerne

LES OGSÅ: Dette krangler landene om før klimatoppmøtet

Klimaforhandlinger i Paris fra 30. november til 11. desember.

Målet er en ny internasjonal klimaavtale som omfatter alle verdens land.

Større forskjell på folk

Gapet mellom hvor mye klimagasser hver av oss slipper ut, øker innad i landene. Thomas Piketty vil treffe storutslipperne blant oss.

Studien som Thomas Piketty og Lukas Chancel står bak, viser hvordan klimagassutslippene fra individer har utviklet seg globalt fra 1998 til 2013.

Mens forskjellene i utslippene fra enkeltpersoner er blitt mindre på landnivå, øker ulikhetene innad i landene.

Piketty og Chancel vil legge avgift på storutslipperne. De lanserer flere løsninger:

• Avgift på alle flybilletter, både businessklasse og økonomiklasse.

• Alle mennesker som slipper ut mer enn gjennomsnittet i verden, skal bidra proporsjonalt med karbonskatt. Nordamerikanere vil da bidra med 36 prosent, europeere med 20 prosent og kinesere med 15 prosent av den totale karbonskatten.

• De 10 prosent individene med størst utslipp i verden, skal bidra proporsjonalt med sine utslipp. Det betyr at nordamerikanere må betale 46 prosent av skatten, europeere 16 prosent og kinesere 12 prosent.

• De én prosent menneskene som slipper ut mest i verden, skal betale karbonskatt. Da må nordamerikanere betale 57 prosent, europeere 15 prosent og kinesere 6 prosent av skatten.

LES OGSÅ: – Norges rolle i verden er endret