Innenriks

Legger Scheels forslag til inndekning i skuffen

Regjeringen har komponert sin egen «skattemeny» fra Scheel-utvalget.

Regjeringen og opposisjonen skal fram mot jul diskutere framtidas skattesystem på Stortinget og forhåpentligvis lande et bredt skatteforlik. I forslaget til ny reform, har Siv Jensen lyttet til noen – men langt fra alle – råd fra Scheel-utvalget.

Nesten likt

Utvalget foreslo å kutte selskapsskatten og den allmenne inntektsskatten til 20 prosent. For 2016 kutter regjeringen den ned til 25 prosent, og i forslag til skattereform heter det at begge skattene skal ned til 22 prosent innen 2018, dersom utviklingen internasjonalt tilsier det.

Regjeringen følger utvalgets anbefalinger om en trinnvis skatt som erstatter dagens toppskatt.

Men andre forslag blir i skuffen.

LES OGSÅ: Sivs oljesmurte skatteplan

Kutter i formuesskatten

Scheel-utvalget anbefalte å ikke kutte i formuesskatten, som de mener i liten grad påvirker investeringene i Norge. Likevel foreslår regjeringen å kutte i denne skatten i budsjettet for 2016, og varsler i skattemeldingen til Stortinget at de skal trappe ned formuesskatten ytterligere i årene framover.

Scheel-utvalget anbefalte å skjerpe verdisettingen på primærbolig fra dagens 25 prosent til 80 prosent. Det dropper regjeringen.

– For Frp er det viktig at bolig ikke skal være et skatteobjekt, sier Hans Andreas Limi i Frp.

Jensen foreslår imidlertid å øke verdisettingen av sekundærbolig fra 70 til 80 prosent, i tråd med Scheels anbefalinger.

Utvalget foreslo også å øke utbytteskatten. Men regjeringen vil beholde den på dagens nivå.

Utvalget mener flere av dagens skattefradrag er svakt begrunnet og foreslår å fjerne ordninger som for eksempel BSU. I neste års budsjett har imidlertid regjeringen økt maksbeløpet for sparing i ordningen fra 200.000 til 300.000.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Nyeste fra Dagsavisen.no: