Innenriks

– Vi mangler boligpolitikere

Hvert år bygges det 10.000 boliger for lite i Norge. Dette problemet må bli et sentralt tema i valgkampen, mener Boligprodusentenes Forening.

Bilde 1 av 2

– Vi trenger politikere som legger til rette for en kraftig vekst i boligbyggingen. Vi trenger en nasjonal dugnad lik den vi hadde etter krigen, for å øke boligbyggingen. Dette må til for å avverge samfunnsproblemer vi ellers kan få, sier administrerende direktør Per Jæger i bransjeorganisasjonen.

– Hva slags samfunnsproblemer frykter du?

– Den sterke prisveksten for boliger har helt klart sammenheng med at det bygges for lite. Vi må unngå at vi får et skille mellom de som ønsker å bo og de som får bo. Skal det bare være de som har rike foreldre som skal få bo? Eller skal også de med normal lønn få komme inn på boligmarkedet?

LES OGSÅ: Utbygger: Redde politikere hindrer boligbygging der vi trenger det

– Basisfunksjonene

– Jeg er ikke minst bekymret for dem som tilhører basisfunksjonene i samfunnet, slik som sykepleiere, politifolk og brannmenn, fortsetter Jæger.

– Hvordan skal en sykepleier med rundt 500.000 kroner i lønn komme inn på boligmarkedet i Oslo-området? Vi har ikke råd til å gi dem som tilhører disse nødvendige basisfunksjonene ubegrensede lønnstillegg for at de skal komme inn i boligmarkedet.

Dagsavisen har i sommer omtalt ulike sider av boligpolitikken og boligbyggingen i en rekke artikler. Tirsdag skrev vi om Selvaag Bolig som ikke får bygge tusenvis av boliger nær kollektivknutepunkter fordi lokalpolitikere har sagt nei til prosjektene. Dermed blir det enda færre boliger å slåss om for de mange som ønsker å kjøpe egen bolig. Det driver prisene videre oppover.

LES OGSÅ: Ap-topp: Politikerne i Bærum burde stille seg i skammekroken

Sterk prisvekst

Fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år var prisveksten for Norge sett under ett, på 6,6 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. I Oslo og Bergen var prisveksten i samme periode på om lag 10 prosent.

Samtidig er det satt i gang bygging av drøyt 27.000 nye boliger det siste året, viser tall Boligprodusentenes Forening publiserte i midten av juni.

– Det årlige behovet er på 37.000 boliger, det viser beregninger vi har fått gjennomført. Dermed bygges det fortsatt 10.000 boliger for lite i året, påpeker Jæger.

– Hvordan har dere kommet fram til dette tallet?

– Anslagsvis 5.000 boliger blir borte hvert år av ulike årsaker. Noen brenner, noen fraflyttes, noen rives fordi noe annet skal bygges der. Samtidig tilsier befolkningsframskrivningene at vi trenger 32.000 nye boliger i året for å dekke opp befolkningsveksten. Totalt blir det 37.000 boliger, svarer Jæger.

Følg oss på Twitter og Facebook!

– Verst i Oslo

Boligprodusentenes Forening har også sett på i hvilke kommuner det bygges for lite.

– Størst underskudd er det i Oslo. Der bygges det i overkant av 2.000 nye boliger i året. Det er 4.000 nye boliger for lite, opplyser Jæger.

Men også i nabokommunene rundt Oslo er boligbyggingen generelt sett altfor lav. Jæger nevner spesielt Oppegårds kommunesenter Kolbotn, Ski, Asker, Bærum og Lørenskog.

– Kolbotn er et skrekkens eksempel. Der har de en jernbanestasjon, men politikerne vil ikke la utbyggerne bygge tettere og høyere. Det virker som om politikerne ikke har tatt inn over seg at det helt klart er fornuftig å bygge på denne måten for å få redusert transportbehovet.

LES OGSÅ: Sanner ignorerte fortettingsplan

I minus landet rundt

Også mange andre steder i landet er situasjonen den samme, påpeker Jæger, og gir oss følgende geografiske rundtur.

– Tromsø har et kjempeproblem. I Trøndelag saneres det flere boliger enn mange andre steder. Rundt Ålesund bygges det for lite. I Bergen er det altfor lite boligbygging. Stavangerområdet er i en spesiell situasjon nå på grunn av nedgangstidene i oljesektoren. I Drammen er det fortsatt et stort behov for enda flere boliger. Der må det ikke minst fortettes rundt jernbanestasjonen, slik at folk enkelt og greit kan pendle til og fra arbeidsplassene sine i Oslo. I Kristiansand har de klart å legge ut nok tomter til boligbygging, og der har de da også klart å holde prisutviklingen under kontroll.

– Vi dere klare å bygge 10.000 flere boliger i året?

– Boligprodusentene vil klare å bygge opp den kapasiteten som er nødvendig, svarer Jæger.

LES OGSÅ: Mener vi må bygge tett, men...

LES OGSÅ: – Vi må bygge mer nå

Mer fra Dagsavisen