Innenriks

– Må bli bedre

Politireformen svarer ikke på problemene med mafia i norsk arbeidsliv, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

– Så langt i politireformen ser jeg ikke at det blir tydelig besvart hvordan miljøene som jobber med økonomisk kriminalitet skal bli samlet og beskyttet nok, slik at de klarer å holde på sitt mandat og ikke drukne i andre presserende oppgaver som politiet har, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

I mai gikk Kripos-sjef Eivind Borge ut i Dagbladet og advarte for første gang mot mafia-tilstander i norsk arbeidsliv. Han var bekymret for at politiet ikke var godt nok rustet til å ta knekken på en stadig med velutviklet arbeidslivsmafia, og etterlyste politikere som tok problemene på alvor.

Få dager senere var skattedirektør Hans Christian Holte ute og ga støtte til Borge. Samtidig stilte han tydelige forventninger til at politireformen ville ta problemene på alvor. Nå er reformen ferdig forhandlet i Stortinget, og torsdag redegjorde Politidirektoratet for gjennomføringen av reformen.

Holte virker ikke imponert.

LES OGSÅ: Enighet om politireformen

Politireformen

– I dag ser vi, det er politiet åpne på, at det er en variasjon i hvor godt de ulike miljøene i de ulike politidistriktene klarer å følge opp sakene vi avdekker. Det er en felles forståelse av at det må bli bedre jevnt over, sier Holte.

Han mener politiet bør få en tydeligere forankring for teamene som jobber med økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet.

– Der har jeg vært tydelig på at jeg forventer at de samles og får en sterk tydelig oppfølging, sier han.

Det er nettopp på dette punktet han mener politireformen ikke er god nok.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Høy tillit

Skattedirektøren er tydelig på at heller ikke Skatteetaten har gjort nok for å stoppe den økende tendensen med mafia i norsk økonomi og arbeidsliv.

– Hvis den situasjonen fortsetter, og øker slik det tyder på den har gjort de siste årene, så svekker vi seriøs konkurranse i mange bransjer i Norge. Jeg mener vi også svekker tilliten folk har til det norske systemet, velferdsstaten og skattesystemet. Vi er et samfunn som har veldig høy tillit mellom næringslivsaktører og til hva det offentlige gjør. Hvis flere og flere bransjer har store innslag av useriøse så svekkes den tilliten. Det er et stort samfunnsproblem, sier han.

Roser Erna

Han nøler ikke med å bruke begrepet «mafia».

– Det vi ser tendenser til, er at den svarte økonomien i Norge brukes til å finansiere annen kriminalitet. Det er veldig likt slik mafiaen tradisjonelt har operert, sier skattedirektøren.

Han mener de politiske signalene i kampen mot mafiaen har vært god.

– Statsministeren samlet i fjor skatteetaten, Nav, politiet og flere til et toppmøte om dette, og var veldig tydelig på at vi har en veldig klar forventning om at vi må levere bedre og samarbeide, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: