Innenriks

– Anundsen bortforklarer

To dager etter at justisministeren fikk sterk kritikk i Stortinget, krever Venstre og KrF at han forklarer seg om den flengende kritikken av arbeidet med beredskap.

– Her må vi ha en full kontrollhøring. Vi kan ikke leve med og akseptere at den norske stat ikke har en tilstrekkelig beredskap, sier Venstres Abid Raja.

Han sitter selv i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og får støtte fra et annet komitémedlem, KrFs Hans Fredrik Grøvan.

– Dette bør absolutt være utgangspunkt for en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, sier han, og kaller kritikken knusende.

En høring kan komme allerede før sommeren, og spørsmålet skal diskuteres på komiteens møte tirsdag.

Riksrevisjonen peker på alvorlige svakheter i Justis- og beredskapsdepartementets samordning og styring av arbeidet med sikkerhet og beredskap (se faktaboks).

– Bortforklarer funn

De sterke reaksjonene fra regjeringens to samarbeidspartier kommer bare to dager etter at justisminister Anders Anundsen (Frp) fikk hard kritikk i Stortinget for sin håndtering av asylbarnsaken. Han unngikk mistillit, fordi Venstre og KrF stilte seg bak ham.

Men Raja eller Grøvan reagerer kraftig på Anundsens respons på kritikken fra Riksrevisjonen.

– Det som sjokkerer meg, er at justisministeren bruker tida sin på å bortforklare Riksrevisjonens funn, han tilbakeviser punkt for punkt alt som Riksrevisjonen har kommet med, uttaler Raja.

– Det virker overhodet ikke som han som statsråd på dette området har tatt ansvar for å følge opp dette på en god og tillitvekkende måte – tvert om, sier Grøvan.

Erkjenner svakheter

Anundsen selv konstaterte i går at Riksrevisjonens kritikk treffer godt.

– Jeg er enig i kritikken fra Riksrevisjonen, sier han.

Men i hans svarbrev til revisjonen var tonen en annen.

Der skriver Anundsen at det «ikke er grunnlag» for konklusjonen om at det er «alvorlige svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets utøvelse av samordningsansvaret».

Statsråden sier også at «ansvars- og rollefordelingen mellom departementet og DSB i utøvelsen av samordningsrollen overfor de andre departementene ikke er uklar».

– Bekymringsfullt

Riksrevisjonen skriver at Justisdepartementet ikke klarer å samordne og styre arbeidet med sikkerhet og beredskap.

– Det er alvorlig fordi Stortinget har vektlagt veldig sterkt beredskaps- og sikkerhetsarbeidet, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Det er bekymringsfullt og tankevekkende at Riksrevisjonen mener at det ikke jobbes godt nok med sikkerhet og beredskap, sier Alexandra Bech Gjørv, som ledet 22. juli-kommisjonen, til VG. (NTB)