Innenriks

Vil ha hele Store Norske

Staten ønsker å kjøpe ut de få private aksjonærene i Store Norske. Men møter motstand fra aksjonærene.

Det skriver nettavisen High North News.

Samtidig som staten yter finansiell krisehjelp til Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) på Svalbard, ønsker de at alle aksjene blir statlige.

LES OGSÅ: Brannfakkel i Barentshavet

40 andre eiere

Kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet sier til High North News at regjeringen ønsker å bidra til å løse en vanskelig situasjon for Store Norske. Staten har sagt ja til å tilføre konsernet 500 millioner kroner.

– Hvis Stortinget gir fullmakt og beslutter å utløse minoritetsaksjonærene, vil staten tilby innløsning i tråd med aksjerettslige prinsipper. Dette ligger nå til behandling i Stortinget, sier Viken.

Aksjonærlisten i SNSK viser at det, i tillegg til Den norske stat, er 40 andre eiere i selskapet. Disse eier fra 1 til 33 aksjer hver, ifølge High North News.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Vil ikke selge

Arnt Årnes i selskapet Alva Trading AS, som igjen er hovedaksjonær i Christiania Minekompani AS, vil ikke selge sine 20 aksjer.

– Av prinsipp, sier Årnes til nettavisen.

– Christiania Minekompani AS ble etablert tilbake i 1892, og var et av selskapene som i sin tid dannet Store Norske. En av etablererne var Hiorth-familien i Oslo.

LES OGSÅ: MDG vil avvikle kull på Svalbard

Støtte i opposisjonen

Leder av næringskomiteen på Stortinget Geir Pollestad (Sp) sier imidlertid til Dagsavisen at han støtter forslaget fra regjeringen.

– Det å løse ut andre aksjeeiere er en rett som en stor eier har etter lovverket, sier Pollestad til Dagsavisen.

Han oppfatter at statens begrunnelse er den samme som begrunnelsen for at denne retten til å tvangsutløse andre eiere finnes i lovverket.

– Det vil være enklere for staten å slippe å forholde seg til mange små aksjeeiere, mener han.

Lave kullpriser og kostbar produksjon førte til at Store Norske fikk et dramatisk underskudd på 537 millioner kroner før skatt i 2014. Uten friske midler ville det blitt umulig for kullselskapet på Svalbard å fortsette driften.

LES OGSÅ: Kullkampen

LES OGSÅ: Varslet nye kutt

Mer fra Dagsavisen