MDGs Rasmus Hansson. FOTO: MIMSY MØLLER

MDG vil avvikle kull på Svalbard

MDG vil avvikle kulldriften på Svalbard. De vil heller sette opp vindmøller, selv på bekostning av vernet natur.

- Vi trenger en plan for hva ei bærekraftig framtid for Svalbard skal være. Den bør være basert på forskning, fornybar energi og andre nye næringer. Så mener vi at når de nåværende gruvene er drevet ut, så må kulldriften avvikles, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Store Norske på Svalbard har slitt med underskudd i flere år, grunnet lave kullpriser. Før jul vil 100 ansatte få beskjed om at de har mistet jobben.

 

Les også: Vil gå for kull med Bellona

 

Nei til ny kapital

Hansson ser for seg en overgangsperiode på tre år der Svalbard kan gå fra kull og over til andre næringer, og mener den bør starte med at næringsminister Monica Mæland ikke sprøyter inn ny kapital i Store Norske.

- Arbeidsplasser kan ikke være et argument som hindrer omstilling fra fossil energi, sier Hansson, som tror Svalbard vil klare seg «utmerket» uten kull.

- Da jeg var på Svalbard og forsket i 1978, var det kun en gruveby. Hvis du kjøpte øl fikk du igjen monopolpenger fra Store Norske i veksel. Nå er det et helt annet samfunn der både turisme og forskning har vokst enormt.

 

Les også: Kullkampen

 

Vindmøller foran vern

Han mener likevel at Gruve 7, som er den minste på Svalbard og forsyner byen med energi, kan få drive i en overgangsperiode. Av fornybare alternativer ser han for seg at vind og sol kan overta som energikilder og næringer.

- Det er svært mye lys på Svalbard under sommerhalvåret, og det blåser mer der enn før.

- Store deler av Svalbard er vernet. Hvor skal vindmøllene settes opp?

- Alt er ikke vernet. Dessuten, hvis man skal være litt pragmatisk kan man skyve litt på det vernet for å dekke energibehovet, om det er nødvendig.

 

Les også: Varmere vær truer dyrelivet

 

Vern av gruveområdet

Et område Hansson vil verne er hele fjordområdet der gruvene Svea Nord og Lunckefjell ligger.

- Et problem som blir trukket opp er at russerne vil gå inn og overta gruvene hvis Norge ikke utvinner dem. Derfor må dette kombineres med norsk vernelovgiving, som forbyr kulldrift i disse områdene av naturvernhensyn. På tross av Svalbardtraktaten er det norsk lov som gjelder på Svalbard.

Norges suverenitet er begrenset i Svalbardtraktaten ved at alle statene som har undertegnet avtalen har lik rett til å drive næringsvirksomhet, jakt og fiske på øyene.

Hansson mener man i den anledning må «nappe i keiserens nye klær».

- Hvorfor henger norsk suverenitet magisk sammen med akkurat kullproduksjonen? Det mener jeg er en påstand som er like fossil som kullindustrien selv, sier Hansson.

Les også: Tenner på kullrensing