Innenriks

– Stein i glasshus

Unio-leder Anders Folkestad mener regjeringen bør vise like mye åpenhet om egen handelsavtale, som de ønsker av EU og USA.

I gårsdagens Dagsavisen erkjente europaminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland at det er et problem for Norge at man vet så lite om hva som foregår i forhandlingene om en handelsavtale mellom USA og EU, også kalt TTIP.

Les saken her: På utsiden av frihandelsavtale

UNIOs Anders Folkestad mener ministerne burde bruke samme argument om forhandlingene rundt TISA-avtalen (Trade in Services Agreement).

– Når ministerne adresserer TTIP-forhandlingene på den måten, kaster de stein i glasshus. Statsrådene burde se sin egen posisjon overfor TTIP-forhandlingene og anvende det på TISA, sier Folkestad.

Informasjonsgap

50 WTO-land forhandler om TISA, som har som mål å munne ut i en flerstatlig avtale om handel av tjenester. Avtalen vil omfatte nær 70 prosent av verdensmarkedet for tjenester.

Folkestad sier det er et skrik etter informasjon om hva Norge legger på bordet i forhandlingene.

– Det er stor uro i arbeidslivet om hvilke konsekvenser TISA får. Det er et stort kunnskapsgap regjeringen burde fylle.

Demokrati

UNIO selv ønsker ikke en avtale som åpner for mer konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Folkestad sier han tror også regjeringen deler den oppfatningen.

– Vi som har vært med på forhandlinger forstår at man ikke kan eksponere alt til enhver tid. Men som borgere og samfunn må vi ikke forhandle vekk demokratiet. Offentlige tjenester er underlagt demokratiet, ikke markedet. Hvor regjeringen mener grensen går i dette, burde kommuniseres bedre.