Innenriks

Nytt veiselskap får 130 milliarder i startporteføljen

Samarbeidspartiene legger 130 milliarder kroner i potten for at et nytt selskap skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde sju større veistrekninger de neste 20 årene.

Bilde 1 av 2

Av Jon Even Andersen

Selskapet skal finansieres med statlige midler og med bompenger. Forutsigbar finansiering skal sikre en mer helhetlig tilnærming til veibygging. Målet er – litt enkelt sagt – mer vei for pengene.

Samtidig består Statens vegvesen som statens viktigste veiutbygger. Men sju utvalgte prosjekter skal i første omgang løftes inn i det nye selskapet. Bompengeandelen blir den samme som det er lagt opp til i eksisterende planer.

Sørlandet og E6

– For å få til et moderne samferdselsnett må vi bygge effektivt og helt, ikke stykkevis og delt. Dette selskapet gir oss et nytt verktøy – et selskap som har utbygging som sin viktigste oppgave, sier leder av transportkomiteen på Stortinget Linda Hofstad Helleland (H).

Hun presenterte planene under en pressekonferanse i Stortinget tirsdag sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Frp og de samferdselspolitiske talsmennene Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Abid Raja (Venstre).

Prosjektene som selskapet skal starte med – og gjennomføre innen 20 år til en samlet kostnad av 130 milliarder kroner, er E39 Lyngdal – Ålgård, E18/E39 Kristiansand – Lyngdal, E18 Langangen – Grimstad, E6 Kolomoen – Moelv, E6 Moelv – Ensby, E6 Ulsberg – Melhus og E6 Ranheim – Åsen.

Frihet og ansvar

Raja sier at selskapet skal rette alle sine ressurser inn på å bygge raskere og mer kostnadseffektivt, og selv prioritere rekkefølgen på utbyggingen av prosjektene.

– Selskapet får stor frihet og ansvar for å fatte de rette beslutningene, slik at det blir fullt trykk på det som er selskapets hovedoppgave, nemlig å bygge gode og trygge veier raskt og kostnadseffektivt. Slik får vi mer vei for pengene, sier Raja.

Grøvan peker på forutsigbarhet som en nyvinning:

– Vi tror det er stor enighet om at norsk veiutbygging har hatt oppstykkede prosjekter og manglet forutsigbar finansiering. Som et første skritt mot et mer moderne og sammenhengende veinett, får det nye selskapet i oppgave å bygge ut deler av hovedveinettet, han.

Mer OPS

Samarbeidspartiene vil også utvide ordningen med veibygging gjennom OPS – offentlig-privat samarbeid. Med OPS får private aktører ansvar for både å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde veier.

– Vi vil øke bruken av OPS og gjøre det på en smartere måte. De aktuelle veistrekningene vil være lange og sammenhengende, med prosjekter i størrelsesorden 3 til 6 milliarder kroner, sier Solvik-Olsen.

I første omgang skal følgende strekninger vurderes for OPS, i tillegg til de tre som ligger inne i statsbudsjettet: E16 Oppheim – Skulestadmo i Hordaland, E134 Haukelitunnelene i Telemark og Hordaland, E6 Sørfoldtunnelene i Nordland og veistrekninger og fjordkryssinger på E39. (NTB)

Veiselskapet litt stusslig, mener Ap

Det nye statlige veiselskapet er litt stusslig, mener Arbeiderpartiet – som frykter mer byråkrati og ikke mer vei.

– Mye som tyder på at Statens vegvesen kunne gjort det samme som beskrives for det nye selskapet. Prosjektstyring har vi allerede i dag, ikke minst på E 39 som er langt på vei ferdig planlagt av Statens vegvesen. Jeg syns dette er litt stusslig, sier Ingvild Kjerkol som sitter i transportkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) peker på langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen som det som virkelig skal utgjøre forskjellen. Men Kjerkol ser ikke helt poenget.

– Jeg leser i pressemeldingen at det nye selskapet skal få garantier fra staten gjennom årlige fullmakter. Det høres ut som slik det er i dag, sier hun.

Kjerkol mener at samarbeidspartienes sammenligning med Avinor ikke er relevant.

– Avinor har store selvstendige inntekter, mens veiselskapet skal bygge vei etter dagens rammer – altså bompenger, lån og statlige overføringer, sier hun.

– Mer vei eller mer byråkrati, slik du ser det?

– Jeg må si at jeg er litt skuffet. Prosjektene som listes opp er allerede godt i gang, og mange er ferdig planlagt av Statens vegvesen. Det som skjer nå, er at de ansatte blir gjenstand for en virksomhetsoverdragelse. Et selskap skal etableres og kapitaliseres opp, med alle de byråkratiske prosessene det fører med seg. Mye tyder på at dette blir mer byråkrati, sier Ingrid Kjerkol. (NTB)

Nytt veiselskap er bakvendt, mener De Grønne

Sett i lys av klimautfordringen er etableringen av et nytt veiselskap helt bakvendt, mener Miljøpartiet De Grønne.

– Å fremskynde utbygging av motorveier er bakvendt når hele samfunnet står overfor en omfattende grønn omstilling. Regjeringen ignorerer at vi skal kutte CO2-utslippene fra samferdselssektoren med opp mot 40 prosent de neste 15 årene, sier De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Han mener Norge mye heller hadde trengt et nytt selskap som kunne planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde en moderne jernbane i Norge.

– Men regjeringen er i stedet desperat opptatt av å bygge mer vei. (NTB)

BNL jubler for etterlengtet veisatsing

Byggenæringens Landsforening ønsker regjeringens vedtak om et nytt veiutbyggingsselskap velkommen.

– Vår næring har i veldig mange år etterlyst større forutsigbarhet. Det er veldig viktig, for det bidrar både til å øke kapasiteten og heve kompetansen på det som skal leveres. Vi ønsker et regime som tenker større strekninger, slik at man kan utnytte ressursene på en bedre måte. Det å få et slikt utbyggingsselskap er et verktøy for å få det til, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL) til NTB.

Han minner samtidig om at ting ikke vil gå av seg selv framover. Sandnes kommer med følgende utfordring til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp):

– Utfordringen er at man har tett dialog med bransjen framover og sørger for at måten man bygger dette opp på, tjener sin hensikt. (NTB)

Mer fra Dagsavisen