Innenriks

Står opp for uføre

Lavere inntekt for uføre kan ikke bagatelliseres. Stortinget må innfri forsikringene om at ingen skulle tape på uførereformen, mener Unio-leder Anders Folkestad.

– Her har politikken slått feil, og det er alvorlig, sier lederen av Norges nest største hovedorganisasjon til Dagsavisen.

– Man har lagt til rette for en reform der premissene tydelig ikke var godt nok klargjort. Politikerne forsikret at ingen skulle tape på omleggingen, og så viser det seg at det likevel er ganske mange som taper.

Hans utgangspunkt er beregninger utført av Skattedirektoratet, som Dagsavisen omtalte torsdag. De viser at fire av ti uføre, hele 127.000 personer, får en nedgang i sin nettoinntekt på grunn av uførereformen.

Les saken her: 127.000 uføretapere

– Uholdbart av Eriksson

Av disse er det om lag 83.000 som taper inn til 6.000 kroner i året, men det er også tusenvis som får en årlig inntektsnedgang på opp til 24.000 kroner og mer.

– Selv om det ikke nødvendigvis er snakk om store summer, kan dette være relativt mye penger for mange av de uføre. Dette er en gruppe som i utgangspunktet står svakt fordi man ikke kan arbeide, iallfall ikke fullt ut, påpeker Folkestad.

Under stortingsdebatten om uførereformen tirsdag, uttalte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) at en reduksjon i inntektene på 500 kroner i måneden, er noe uføre bør klare å takle uten store problemer. Det får Folkestad til å reagere.

– I lys av tidligere politiske forsikringer er det uholdbart at statsråden vurderer dette slik, sier han.

– Disse uttalelsene må også ses i lys av at da Eriksson var i opposisjon, var han en forkjemper for uføre og ofte kritisk til det som kom på dette området fra den forrige regjeringen.

Men etter som det var et bredt stortingsflertall som var for uførereformen, og ikke bare regjringen, er det nå hele Stortinget Folkestad retter sin anmodning til.

Les også: Uføre i økonomisk uføre

Les også: Debatt på Stortinget om tap av trygd

– Fikk garanti

– Når politikerne har gitt garantier som folk på individnivå må oppfatte som forsikringer, må politikerne vise storsinn og ikke opptre smålig. Politikerne må stå inne for at ingen skal tape, selv om det «bare» kan være snakk om 500 kroner i måneden. I så fall kan det heller ikke være snakk om store summer totalt sett på statsbudsjettet. Den politiske garantien bør gjelde og det bør Stortinget samle seg om, sier Folkestad.

Også i Unios rekker, som omfatter blant annet sykepleiere, politifolk og lærere, er det mange som taper på uførereformen.

– Kan hende stolte også vi i Unio for mye på de politiske forsikringene før uførereformen trådte i kraft, erkjenner Folkestad.

– Vi hadde mange kritiske spørsmål, og var usikre, men den brede politiske forsikringen overbeviste oss.

Les også: Misnøye hos Sivs egne

Nyeste fra Dagsavisen.no: