Innenriks

Økte kullverdiene

Selv om Oljefondet trakk seg ut av 51 kullselskaper i fjor, økte den samlede verdien av kullinvesteringene, ifølge Framtiden i våre hender.

Dette går fram av en gjennomgang organisasjonen har gjort av Oljefondets nye portefølje.

– Oljefondet trakk seg ut av små kullselskaper, men opprettholdt eller økte andelen i store kullselskap, opplyser FIVH-leder Arild Hermstad.

På grunn av dette og også fordi selskap er blitt mer verdt, økte verdien av Oljefondets verdier i kull fra 82,2 til 85,7 milliarder kroner, ifølge FIVH.

Oljefondet var inne i cirka 130 kullselskaper før det trakk seg ut av 51 og gikk inn i sju nye i fjor. Det innebærer at Oljefondet nå er inne i cirka 90 kullselskaper, ut ifra hva FIVH definerer som slike selskaper.

– Ingen tydelig tanke

– Vi definerer kullselskaper som selskaper som i stor grad er avhengige av kull i sin forretningsvirksomhet, opplyser Hermstad.

Blant disse er BHP Billiton, verdens største gruveselskap. 17. mars kunne Dagsavisen opplyse at Oljefondet doblet sin eierandel i dette gigantselskapet i løpet av fjoråret.

Les saken her: Oljefondet har kullsviertro på kull

– Når Oljefondet trekker seg ut av et så stort antall kullselskaper som fondet gjorde i fjor, ser det tilsynelatende bra ut. Men det at verdien av kullinvesteringene likevel øker, viser at det ikke ligger noen tydelig tanke bak. Oljefondet har ikke utfordret de store kullselskapene som har mest kjøttvekt, konstaterer Hermstad.

På Stortinget er det et flertall for at Oljefondet skal trekke seg ut av kull. Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap), uttalte til Dagsavisen 18. mars, at Aps ambisjon er at Oljefondet skal få beskjed om at trekke seg ut av kull før sommeren. Men han var også klar på at det kan bli utfordrende å finne en definisjon på hva et kullselskap er, som et bredt stortingsflertall kan slutte seg til.

Les også: Gjør kål på kull

– Definisjonen avgjør

Oljefondets sjef, Yngve Slyngstad, ble 12. februar spurt av Dagens Næringsliv, om det vil være noe problem for Oljefondet å selge seg ut av kull.

– Det kommer an på hvordan man definerer kull, svarte Slyngstad.

Ifølge ham har Oljefondet redusert investeringene i rene kullproduserende selskaper med 84 prosent de siste fire årene.

Hvis Stortinget vil at Oljefondet skal selge seg videre ut av kull, «må man først definere hva som ligger i dette for at det skal være mulig å gjennomføre», uttalte Slyngstad også til Dagens Næringsliv.

Både FIVH og WWF-Norge er blant dem som mener Oljefondet også bør selge seg ut av selskaper som brenner kull ved kraftproduksjon, fordi også dette medfører store utslipp av klimagasser.

– Fram til det kommer på plass et tydelig kriteriesett, tror jeg vi kan komme til å oppleve at investeringene i kull fortsetter å øke, sier Hermstad.

Nyeste fra Dagsavisen.no: