Innenriks

127.000 uføretapere

127.000 uførepensjonister får en nedgang i nettoinntekten på grunn av uførereformen, viser nye beregninger fra Skattedirektoratet.

Dette innebærer at fire av ti uføre taper på reformen, selv om det var en forutsetning fra Stortingets side at de skulle sitte igjen med ytelser på samme nivå som tidligere.

Tidligere har Nav anslått at to av ti uføre, om lag 62.000 av de 310.000 uførepensjonistene her til lands, ville få en inntektsreduksjon på grunn av reformen.

– Dette bekrefter det vi har sagt hele tida. Langt flere enn det Nav og andre har påstått, taper på uførereformen, konstaterer Laila Sandbekk, leder i Uføres Landsorganisasjon (ULO).

Les også: Uføre i økonomisk uføre

– Var aldri meningen

Det at så mange taper på uførereformen, som trådte i kraft 1. januar, framkommer av et brev fra arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp). Han sendte dette brevet til arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget i forkant av stortingsdebatten om reformen tirsdag.

Komiteen tok initiativ til denne debatten etter «usedvanlig mange henvendelser fra uføre som forteller at de har kommet dårligere ut økonomisk», opplyste Aps Dag Terje Andersen til Dagsavisen 14. februar.

– Det var aldri meningen med uførereformen, påpekte han.

Les hele saken her: Debatt på Stortinget om tap av trygd

Men flere uføre skjønte tidlig at reformen kunne slå uheldig ut for mange av dem. Det var den direkte foranledningen til opprettelsen av ULO.

De nye beregningene fra Skattedirektoratet viser blant annet følgende:

  • 49.462 uføre vil få inntil 2.000 kroner mindre i året etter skatt.
  • 18.932 uføre får en inntektsnedgang på mellom 2.000 og 3.999 kroner.
  • 14.468 uføre får en inntektsnedgang på mellom 4.000 og 5.999 kroner.
  • «I underkant av 30.000 personer» vil tape mer enn 6.000 kroner, men det vil delvis bli kompensert for ved en overgangsordning som løper fram til 2018.
  • 14.345 uføre som ikke omfattes av denne ordningen, vil tape fra 6.000 til mer enn 24.000 kroner hver.

Les også: Misnøye hos Sivs egne

– Viktige kroner

Under debatten i Stortinget ble det mye snakk om de 83.000 uføre som taper mindre enn 6.000 kroner i året på uførereformen. Statsråd Eriksson mente at en reduksjon i inntektene på 500 kroner i måneden, er noe uføre bør klare å takle uten store problemer.

Laila Sandbekk i ULO er av en helt annen oppfatning.

– Uføre med de laveste utbetalingene tåler ikke å få 500 kroner mindre å rutte med. For mange økte både husleie og andre utgifter med mer enn det i fjor, og de har i utgangspunktet svært lite å rutte med. Hvis Eriksson virkelig mener dette er småpenger, bør han sørge for at de som har minst, får 6.000 kroner i tillegg, i stedet for å ta dette fra dem, sier hun.

Les også: Statsministeren: Hjerteskjærende historier

Nyeste fra Dagsavisen.no: