Innenriks

Får verktøy mot radikalisering

Kunnskapsminis­teren mener skolene må forebygge radikalisering. Departementet utvikler nå et verktøy for skolene.

UNNSKAPSMINISTER: Torbjørn Røe Isaksen. FOTO: MIMSY MØLLER

Av: Ester Nordland
– Radikalisme må oppdages og forebygges så tidlig som mulig. Skolen og andre viktige samfunnsarenaer må ta tak i dette, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagsavisen. 
I går skrev Dagsavisen om at Oslo kommune, som den første i landet, nå tar i bruk et helt nytt undervisningsopplegg i videregående skole mot radikalisering og ekstremisme. 
– Det Oslo gjør er veldig bra. Nå lager vi et tilsvarende opplegg som alle skolene i landet kan ta i bruk. Det er et resultat av regjeringens handlingsplan mot radikalisering. 
– Det er et undervisningsopplegg, kalt Dembra, som har veiledningsmateriell både på papir og nett. Det kan brukes både som opplegg for gruppearbeid og for samtaler og diskusjoner med elevene. Det inneholder også til råd om hvordan skolene skal håndtere radikalisme, sier Røe Isaksen.
Han sier at arbeidet mot ekstremisme foregår på to forskjellige nivåer. 
– I verste fall er det personer på skolen som er sklidd så langt ut at man må varsle myndighetene. Men det inneholder ikke noen sjekkliste for å finne radikale. Det aller viktigste er det forebyggende arbeidet – det som gjøres før man når så langt. 
Røe Isaksen sier at arbeidet mot radikalisering henger tett sammen med arbeidet mot utestengning og mobbing. 
– En gjenganger er at mange av dem som er blitt ekstremister har følt seg utenfor i ungdomstida, og at man har funnet tilhørighet i et ekstremt miljø. Kunnskapsministeren understreker hvor viktig det er å inkludere elever av annen etnisk opprinnelse i klassemiljøet. Han peker på at det har vist seg at mange av ekstremistene har sittet alene og brukt nettet veldig aktivt.
Røe Isaksen sier at det er opp til skolene og lærerne hvordan de vil bruke undervisningsopplegget.
– Det er blitt vanlig å bruke begrepet radikalisering slik du gjør. Før var radikal et ord som ble brukt om folk på den politiske venstresiden. Hva tenker du om det?
– Dette dreier seg jo ikke om de som blir SV-ere, rendyrkede liberalister eller religiøse fundamentalister. Dette handler om å bevisstgjøre ungdom så de ikke tror på konspirasjonsteorier og tar i bruk udemokratiske virkemidler for å nå sine mål: At de begynner å tro på rasekrig eller at jødene styrer verden.