Innenriks

Flere enn 60 har reist

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) innrømmer nå at det er mer enn 60 fremmedkrigere som har dratt fra Norge til Syria og Irak siden høsten 2012. Flere av jihadistenes foreldre har reist for å besøke dem.

Av Nina Johnsrud og Espen Løkeland-Stai

Dagsavisen skrev i går at antall norske jihadister kan ligge mellom 100 og 140 - altså langt over det offisielle tallet på vel 60 - som Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) tidligere har gått ut med. Terrorforskerne Petter Nesser og Brynjar Lia fastslår at de norske jihadistene i Profetens Ummah (PU) er blitt en viktig del av et transnasjonalt islamistisk nettverk; flere har fått sentrale roller i opprørsgruppene til IS - som lokale ledere for militære avdelinger, talspersoner og koordinatorer.

 

Kortere Syria-turer

- Vi må ta høyde for at for at det er flere personer som har reist til Syria og Irak som vi ikke har kjennskap til. Flere har uansett litt ulike grunner for å reise. Noen har også reist for å bosette seg i kalifatet, andre for å besøke eller lete etter sine barn, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Dagsavisen.

- I tillegg har opprettelsen av kalifatet vekket manges reiselyst. I løpet av sommeren så vi at mange dro, men så å si ingen kom tilbake. PST har først og fremst fokus på personer som allerede er radikalisert og som drar til Syria og Irak for å tilslutte seg ISIL, sier Bernsen.

 

Reist og returnert

Ifølge PST har ingen av de mest erfarne fremmedkrigerne som har vært lengst i Syria og Irak returnert siden april i år. Derimot har flere nye den siste tida reist til i Syria, men returnert etter bare noen uker.

- Det kan bety at de ikke har funnet seg til rette. Og i så fall er det positivt, sier Bernsen.

Etter det Dagsavisen erfarer dreier det blant annet seg om unge menn fra østfoldbyene. Som TV 2 og NRK tidligere har omtalt kommer minst 15 av fremmedkrigerne fra Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Mange er oppvokst i samme vei, Lislebyveien i Fredrikstad, i østfoldmålestokk en lang vei på linje med Trondheimsveien i Oslo.

 

Pakketur til Istanbul

Forrige uke fortalte foreldrene til en tsjetsjener fra Fredrikstad til Dagbladet at de i mai besøkte sønnen sin (23) på en seks dagers ferietur til Istanbul i Tyrkia. Sønnen reiste til Syria i august 2013 sammen med en norskpakistaner som også bor i Lislebyveien. «Jeg har tatt mitt valg. Ikke let etter meg», var avskjedsordene hans.

- Vi møtte ham på flyplassen i Istanbul. Han så bra ut og var i godt humør. Men han ville ikke hjem til Norge, sa foreldrene i intervjuet.

Sønnens norsk-pakistanske venn (22) kom tilbake fra IS-tjeneste i Syria med skuddskader i beinet. Han ble møtt av PST på Gardermoen og umiddelbart siktet etter terrorparagrafen.

Dagsavisen får bekreftet fra flere kilder at 22-åringens far, som tidligere er dømt til ti års fengsel for medvirkning til drap i Norge, tok sønnens plass i Syria. Etter det Dagsavisen kjenner til kom faren tilbake til Norge for halvannen måneds tid siden.

At foreldre har møtt barna sine på pakketur til Tyrkia skal være en trend som har pågått en stund. Noen skal ha reist med det mål for øye å få dem med tilbake til Norge, andre for å lete etter dem. Som faren til de to somaliske søstrene på 16 og 19 år som sluttet seg til i Syria i fjor høst. Den norsk-eritreiske kjæresten til den eldste søsteren ble nylig rapportert drept i Syria.