Innenriks

Kinesisk utbygging av nettet bekymrer

NETTSIKKERHET: PST, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets forskningsinstitutt er bekymret over at kinesiske Huawei er dypt inne i utbyggingen av det norske telekomnettet.

Sikkerhetsmyndighetene er redd for at myndighetene mister nasjonal kontroll over kritisk infrastruktur. Det kinesiske telekomselskapet Huawei bygger ut det norske 4G-nettet for NetCom og Telenor. De har konkurrert ut andre selskaper både på kvalitet og pris.

Men flere vestlige land har stengt dem ute fra sine markeder. Frykten er at de skal lage «bakdører» inn i nettet som gjør at det kinesiske militæret eller Beijing-støttede hackere kan stjele hemmeligheter fra stat eller næringsliv. Kinesisk lov forplikter kinesiske selskaper til å overlevere informasjon om teknologi og andre lands infrastruktur om myndighetene forlanger det. Flere Dagsavisen har snakket med peker på at det sinne kinesiske myndigheter har utvist i forbindelse med fredsprisen til Liu Xiaobo og besøket til Dalai Lama, bare er krusninger på vannet i forhold til hvordan de kunne reagere i en krisesituasjon.

I dag avholder NorSIS, statens senter for informasjonssikkerhet, en konferanse blant annet om dette temaet. NorSIS er underlagt Justisdepartementet.

Kritisk infrastruktur

- Vi er bekymret for at myndighetene ikke har god nok kontroll over det norske telekommunikasjonsnettet, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

- Som selvstendig stat er det viktig å ha nasjonal kontroll på kritisk infrastruktur som vår egen telefoni og datatrafikk. Slipper vi til andre som får kontroll over vårt eget nett, må det i hvert fall være aktører vi har et etablert sikkerhetspolitisk samarbeid med.

- Det kan medføre en risiko om en utenlandsk aktør kan manipulere vårt nasjonale telenett. I verste fall kan det bety at de kan hente ut informasjon, få uønsket programvare inn i nettet og styre deler av det. I ytterste konsekvens kan hele nettet tas ned, sier han.

Direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet er bekymret.

- Vi er generelt bekymret for en utvikling hvor vi gjennom globalisering mister nasjonal kontroll over informasjon og infrastruktur. Dette må tas på alvor.

Kjetil Nilsen sier at NSM kun i bestemte tilfeller har hjemmel til å gi pålegg om å bruke bestemte leverandører.

Han forteller at sikkerhetsloven som regulerer slike ting nå er til revisjon.

Blir avhengige

Janne Hagen er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og leder for Næringslivets sikkerhetsråds informasjonssikkerhetsutvalg. Hagen sier det er problematisk at Norge vil være avhengig av kineserne for å drifte og vedlikeholde kritisk infrastruktur.

- Konsekvensene for Norge vil være store om samarbeidet med Kina ryker, eller om vi blir utsatt for en handelsblokade. Hvis det er snakk om fiberbrudd eller hardware-feil må vi ty til kinesiske produsenter. Hvem er det som for eksempel har hånd om krypertingsnøklene? Har vi noen garanti for at de ikke er tilgjengelige for kinesiske myndigheter? Det er et spørsmål om kinesiske myndigheter kan la seg friste til å utnytte teknologien til spionasje. Men, hvis det blir oppdaget at de går inn via en kinesisk leverandør og snoker på forretningshemmeligheter i et annet land, vil det kunne ødelegge for omdømmet og inntjeningen til kinesiske leverandører, sier Janne Hagen.

Kommunikasjonsdirektør Roald Severin i NetCom mener Huawei er svært profesjonelle.

- Huawei er et stort internasjonalt selskap som leverer tjenester til en rekke store operatører over hele verden. Vi ser ingen grunn til å være bekymret.

ester.nordland@dagsavisen.no

Kan slå ut nettet

I en krisesituasjon kan kineserne i verste fall slå ut hele telenettet. Det sier sikkerhetseksperten Stein Møllehaug.

Stein Møllehaug driver et firma innen sikkerhetsrådgivning. Han sier at den som kontrollerer infrastrukturen i et samfunn, kan sette det helt ut av spill.

– Det er uheldig om både NetCom og Telenor har samme infrastruktur. Hvis det skulle oppstå trøbbel, vil alt nett kunne bli slått ut.

Møllehaug er bekymret.

– Enhver leverandør har mulighet for å legge inn programvare som enten kan sabotere eller kan fjernstyre PC-er og nett. Hvis hele infrastrukturen eller kritiske deler av den, inneholder skadelig programvare eller bugs, tar du en kjemperisiko, sier Møllehaug.

Han sier det er nærmest umulig å oppdage om slikt er installert. Han mistenker norske teleselskaper å ikke ha god nok kvalitetskontroll til å oppdage slikt.

Møllehaug tror ikke kineserne vil misbruke dette uten videre.

– Det må være hvis dette trumfer alt annet. For eksempel i en situasjon der hele verden er i konflikt. For eksempel hvis man ønsker å slå ut infrastrukturen i vestlige land og komme å ta over.